Regionale Geschillencommissie

Een goede relatie met onze klanten is voor ons heel erg belangrijk. Toch kunnen er situaties zijn waarin we het niet met onze klanten eens zijn of kunnen worden. De Regionale Geschillencommissie beoordeelt dan de situatie en brengt hierover advies uit aan de directeur-bestuurder.

Is de klachtenprocedure van Woonkwartier doorlopen maar is de huurder niet tevreden over de uitkomst? Dan kan men in beroep gaan bij de Regionale Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijk orgaan waar huurders en ex-huurders van een aantal West-Brabantse woningcorporaties, waaronder Woonkwartier, terecht kunnen die niet tevreden zijn met de uitkomst van de klachtenprocedure die bij de woningcorporatie is doorlopen.