Privacyverklaring

Als verhuurder beschikt Woonkwartier over allerlei persoonsgegevens van u. Deze gegevens hebben wij nodig om ons werk te kunnen doen. 

Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het afsluiten van een huurcontract en het innen van de huur. We beschikken over uw contactgegevens om u te kunnen bereiken of informeren. Woonkwartier gaat zorgvuldig met deze privacygevoelige gegevens om. Zo verwerken we niet meer gegevens dan nodig en wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. 

Per 25 mei 2018 wordt de zogenaamde AVG ingevoerd en dan wijzigt de huidige wetgeving. AVG staat voor wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geeft u recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en recht op verzet van verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Privacy Officer van Woonkwartier middels een schriftelijk verzoek. 

Richt uw schrijven aan: 

Stichting Woonkwartier 
t.a.v. de Privacy Officer 
Kristallaan 1 
4761 ZC Zevenbergen 

De uitgebreide Privacyverklaring vindt u hier.