Actueel

Storing cv-ketel of mechanische ventilatie?

27 december 2017
Per 1 januari verandert het storingsonderhoud van onze cv-ketels en mechanische ventilaties. Is er sprake van een storing bel vanaf die datum naar ons storingsnummer (0168) 35 00 01.

Woonkwartier scoort goed tijdens eerste visitatie

19 december 2017
Deze zomer werden onze maatschappelijke prestaties over de jaren 2013 t/m 2016 door een onafhankelijke visitatiecommissie gemeten. Wij zijn blij met de uitkomsten van dit onderzoek.

Project ‘Nieuwe energie voor Hugeman’ van de baan

19 december 2017
Om verschillende redenen is besloten het plan om een zonnepanelenveld te ontwikkelen op de gronden tussen de wegen Oostrand en Touwslagerij in Zevenbergen niet door te laten gaan.

Meer nieuws