Gemeenten

Onze woningen liggen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. We werken dan ook intensief samen met deze gemeenten. Onze gezamenlijke afspraken staan beschreven in de prestatieafspraken. Deze bestaan uit kaderafspraken en jaarschijven. De kaderafspraken zijn de wat meer algemene afspraken die gelden voor een langere periode. In de jaarschijven, die jaarlijks geactualiseerd worden, staan de concrete afspraken per jaar, gespecificeerd per gemeente. Bij het maken van deze afspraken is ook onze huurdersvereniging HV Fijn Wonen betrokken.

Regionale prestatieafspraken gemeenten Halderberge en Moerdijk

In de gemeente Halderberge verhuren wij woningen in alle vijf de dorpskernen. Wij zijn in deze gemeente dan ook de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. 

Het grootste deel van onze woningvoorraad ligt in de gemeente Moerdijk, verspreid over alle elf de kernen in deze gemeente. Ook in deze gemeente zijn wij de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. 

In 2021 maakten we regionale prestatieafspraken voor de periode 2021-2024. In de jaarschijven, die jaarlijks geactualiseerd worden, staan de concrete afspraken per jaar, gespecificeerd per gemeente. 

Gemeente Steenbergen

Wij bezitten zo'n 750 woningen in twee kernen binnen de gemeente Steenbergen, voornamelijk in Dinteloord maar ook enkele in de kern Steenbergen.

In januari 2021 ondertekenden Woonkwartier, Stadlander, Huurdersvereniging Fijn Wonen, Huurdersvereniging Steeds Rianter Wonen en de gemeente Steenbergen nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2021- 2024. In de jaarschijf staan de afspraken die wij dit jaar met de gemeente en huurdersvereniging Fijn Wonen maakten.