Huurdersvereniging

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over Huurdersvereniging Fijn Wonen.

Veel gevraagd over Huurdersvereniging

Wat is een huurdersvereniging?

Algemeen

De huurdersvereniging is een organisatie die de belangen van de huurders behartigt. Huurdersvereniging Fijn Wonen is de organisatie die de belangen van de huurders van Woonkwartier vertegenwoordigd. 

Wat doet een huurdersvereniging?

Algemeen

Onze huurdersvereniging HV Fijn Wonen is een belangrijke partner voor ons. Met regelmaat overleggen we met hen over beleidszaken die op dat moment spelen. Zoals het huurbeleid, onze begroting, de gang van zaken rond verhuur, de toewijzing van woningen en de onderhoudsbegroting. Ook zitten zij aan tafel als de prestatieafspraken met de gemeenten worden gemaakt.

Hoe kom ik in contact met de huurdersvereniging?

Algemeen

Op de website HV Fijn Wonen leest u hoe u hen het beste bereikt.

Kan ik me aanmelden als lid van de huurdersvereniging?

Algemeen

Door het tekenen van de huurovereenkomst bent u automatisch lid van huurdersvereniging Fijn Wonen. We delen vervolgens uw naam en e-mailadres met de huurdersvereniging.
Wanneer u niet (langer) lid wil zijn, dan kunt u dit kenbaar maken bij Woonkwartier of HV Fijn Wonen. Kijk voor meer informatie op HV Fijn Wonen

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de huurdersvereniging terecht?

Algemeen

Voor vragen of suggesties die een grote groep huurders betreffen kunt u contact opnemen met HV Fijn Wonen. Denkt u hierbij aan het huurverhogingspercentage of het beleid dat gevoerd wordt met betrekking tot het toewijzen van woningen.  Heeft u individuele vragen, bijvoorbeeld over het aanbrengen van veranderingen in uw woning of het betalen van uw huur? Neem dan contact op nemen met Woonkwartier.

Hoe vaak overlegt de huurdersvereniging met bewoners?

Algemeen

De huurdersvereniging houdt minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering. Op hun website HV Fijn Wonen vindt u meer informatie hierover.

Hoe vaak overlegt een huurdersvereniging met jullie?

Algemeen

De huurdersvereniging overlegt op regelmatige basis met Woonkwartier. Dit kan gaan over het te voeren beleid of over speciale thema's zoals duurzaamheid. Als hiertoe aanleiding is, wordt er tussentijds ook extra overleg ingepland.