Hulp nodig bij aanvragen Noodfonds Energie?

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Hier vindt u alle informatie over het Noodfonds. 

Hulp nodig met het aanvragen?
U kunt op een aantal plekken terecht voor hulp met uw aanvraag:

  • Huurders uit gemeente Halderberge kunnen contact opnemen met Surplus, Geld & Recht via srw.halderberge@surplus.nl of 0165 – 313 100.
  • Huurders uit gemeente Moerdijk kunnen contact opnemen met Surplus, Geld & Recht via srw.moerdijk@surplus.nl of 0168 – 331 357. Ook kunt u contact opnemen met schuldhulpmaatje via info.shmmoerdijk@gmail.com of 06-29190778.
  • Huurders uit gemeente Steenbergen kunnen contact opnemen met Wij zijn Traverse Steenbergen via 0167 - 750850 of welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl.