Tijdelijk noodfonds energie

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Klik hier om een aanvraag doen op dit noodfonds als u van een bepaald minimum moeten rondkomen. Het is de bedoeling dat het noodfonds tot uiterlijk 1 april 2023 mensen ondersteuning biedt.

Wie komt in aanmerking voor extra ondersteuning?
De ondersteuning van het noodfonds is bedoeld voor huishoudens die een bruto-inkomen hebben tot 200% van het bruto sociaal minimum én een hoge energierekening. Omdat energieleveranciers het fonds hebben opgericht, kunnen huishoudens geen bezwaar en beroep aantekenen tegen een beslissing van het fonds. 

Wat zijn de voorwaarden?
Huishoudens kunnen een beroep doen op het Noodfonds Energie als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Voor alleenstaanden is dat minder dan € 2.980. Voor samenwonenden is dat minder dan € 3.794. Deze bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld. 
  • Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen. Hieronder leest u extra uitleg over de percentages.

Hoeveel steun kunt u verwachten?

  • Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat lager is dan 160% van het sociaal minimum, betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 10% van het bruto-inkomen.
  • Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat ligt tussen 160 en 200% van het sociaal minimum, betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 13% van het bruto-inkomen.

Meer weten over andere regelingen?
Heeft u moeite om financieel rond te komen? Er zijn verschillende regelingen waar u dan misschien gebruik van kunt maken. We hebben ze voor u op een rij gezet. Klik hier voor meer informatie!