September editie Kwartslag 2021

Al onze huurders ontvingen een nieuwe editie van ons huisblad Kwartslag. In deze editie onder andere een interview met de bewoners van De Boogaertshof, een woonlocatie van SDW die helemaal is opgeknapt. Ook geven we uitleg over de vernieuwde website en de woonzaken die huurders zelf online kunnen regelen. Daarnaast besteden we aandacht aan brandveiligheid en rookmelders, de uitkomsten van ons woononderzoek en woonfraude. Lees hier Kwartslag digitaal.

Ook ontvangen huurders een jubileum boekje
Wat vliegt de tijd! Inmiddels bestaat Woonkwartier alweer 5 jaar. Sinds de fusie van Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard in 2016 is er veel gebeurd in de 18 (dorps)kernen waarin wij werken. We hebben met elkaar en samen met anderen veel bereikt. En we kijken dan ook met trots terug op de afgelopen periode. Daarom zit er bij de nieuwe editie van ons huisblad Kwartslag een speciale jubileumeditie. Waarin we samen met onze huurders en partners terugblikken maar ook vooruitkijken. Lees hier het jubileum boekje digitaal.

Input voor volgende editie
De volgende editie verschijnt in december 2021. Heeft u tips? Mail deze dan naar  communicatie@woonkwartier.nl.

Wilt u Kwartslag niet meer op papier ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar communicatie@woonkwartier.nl. U ontvangt dan geen gedrukt blad meer aan huis.