Regio West-Brabant West ondertekent woondeal met minister De Jonge

De provincie Noord-Brabant staat voor een grote woningopgave. Tot 2030 moeten er ruim 130.000 woningen worden gebouwd. Om dit te realiseren werd op 9 maart de regionale woondeal ondertekend door de gemeenten en woningbouwcorporaties uit de regio West-Brabant West, provincie Noord-Brabant en het Rijk. In de Woondeal staat precies beschreven hoe de regio West gaat bijdragen aan de woningbouwopgave. De provinciale woningbouwopgave is als basis genomen en vertaald naar concrete locaties en afspraken over de versnelde uitvoering van de woningbouw.

Regionale Woondeal

Regio West-Brabant West wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, op een manier die past bij onze regio. Belangrijke speerpunten hierbij zijn het versnellen van bestaande woningbouwplannen, de uitbreiding van het aantal betaalbare woningen en de woningbouwopgaven voor aandachtsgroepen, zoals levensloopbestendige woningen voor ouderen”, legt wethouder Joey van Aken (gemeente Bergen op Zoom) uit. In deze opgaven zijn de woningbouwcorporaties belangrijke partners. Daarom zijn de woningcorporaties uit de regio ook aangesloten bij de woningdeal. Het gaat dan om de woningcorporaties Alwel, Stadlander, Thuisvester, Woningstichting Woensdrecht en Woonkwartier.

In de Woondeal staan de regionale afspraken over de minimale woningbouwopgave tot en met 2030, die de gemeenten in samenwerking met corporaties en marktpartijen willen realiseren. “Hierin is ook het aandeel betaalbare woningen vastgelegd én voor welke doelgroepen er wordt gebouwd. Ons uitgangspunt is dat minstens twee derde van de nieuw te bouwen woningen onder de categorie betaalbare woningen valt. Dit betekent dat het een sociale huurwoning, een vrije sector huurwoning tot 1.000 euro per maand of een koopwoning tot een prijsgrens van 355.000 euro is. Daarnaast moet minstens 30% van de woningen sociale huur worden, zoals landelijk afgesproken”, aldus wethouder Arwen van Gestel (gemeente Roosendaal). “En natuurlijk zetten we ook in op duurzaamheid, in 2030 minimaal de helft van het aantal woningen circulair en industrieel te laten bouwen.

Daarnaast zijn er afspraken over samenwerking en sturing opgenomen in de Woondeal. Daarbij gaat het over monitoring van de voortgang, escalatieniveaus, de kritische succesfactoren en de benodigde ondersteuning en beheersmaatregelen bij de woningbouwprojecten.

Vier regionale woondeals in de provincie

Op 9 maart ondertekende niet alleen regio West-Brabant West de Woondeal. Ook de regio’s Noordoost-Brabant, Regio Hart van Brabant en regio Zuidoost-Brabant ondertekenden hun regionale Woondeal.

De Woondeal West-Brabant West is gesloten met gemeente Bergen op Zoom, gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, gemeente Rucphen, gemeente Steenbergen, gemeente Woensdrecht en gemeente Roosendaal, de woningbouwcorporaties Woonkwartier, Alwel, Stadlander, Thuisvester, Woningstichting Woensdrecht, de Provincie Noord-Brabant en het Rijk.