Tijdelijke tussenvoorziening statushouders in 't Sluiske in Oud Gastel

Om aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders te kunnen voldoen, realiseert de gemeente Halderberge in samenwerking met Woonkwartier vanaf halverwege 2023 een tijdelijke tussenvoorziening voor twee jaar. Hiervoor worden maximaal zeventien studio’s in ’t Sluiske in Oud Gastel ingezet (’t Sluiske 2 t/m 36 in Oud Gastel).

Hans Wierikx, wethouder gemeente Halderberge: “Elke gemeente in Nederland heeft een taakstelling (verplichting) om elk jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn vluchtelingen die een asielprocedure hebben doorlopen en die een verblijfsvergunning hebben. Ook Halderberge krijgt elk half jaar vanuit de Rijksoverheid een taakstelling toegewezen. Om aan deze taakstelling te voldoen en daarmee uiteindelijk beter statushouders te kunnen verspreiden in reguliere huisvesting in onze kernen, wordt er vanaf halverwege 2023 een tijdelijke tussenvoorziening gerealiseerd in ’t Sluiske in Oud Gastel voor ongeveer twee jaar. ‘T Sluiske is al langere tijd een voorziening voor bijzondere doelgroepen, dat verandert niet met de tijdelijke huisvesting van statushouders.”

Ruud van den Boom, directeur Woonkwartier: “Als maatschappelijke organisatie vinden we het belangrijk een rol te spelen bij de huisvesting van statushouders. Door deze tijdelijke oplossing bieden we hen een veilige woonplek van waaruit ze een start kunnen maken met het bouwen aan een toekomst in ons land. We hopen hiermee ook een bijdrage te leveren aan het ontlasten van de overvolle opvangcentra in het land.”

Tijdelijke huisvesting een- en tweepersoonshuishoudens
’T Sluiske heeft studio’s die geschikt zijn voor één of twee personen. De statushouders die hier tijdelijk komen te wonen, verblijven hier tussen de vier maanden tot maximaal een jaar. Daarna kunnen ze doorstromen naar een permanente woonruimte. Naast de studio’s komt er ook een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met daarin een facilitaire ruimte.

Begeleiding
Statushouders hebben een asielprocedure doorlopen en hebben een verblijfsvergunning. Zij maken deel uit van de Nederlandse samenleving. Zij worden voor hun inburgering begeleid door Vluchtelingenwerk en het Werkplein Hart van West-Brabant.

Toezicht en nazorg in de wijk
Om mogelijke zorgen voor de omwonenden weg te nemen, hebben de gemeente en Woonkwartier afspraken gemaakt over de nazorg in de wijk en het toezicht in en om het complex. De gemeente zorgt voor extra toezicht in de wijk en in de omgeving van ’t Sluiske. Woonkwartier houdt toezicht in en om het gebouw.

Planning
Momenteel wordt ’t Sluiske (deels) bewoond via een anti-kraakconstructie. De huidige gebruikers verlaten het gebouw uiterlijk half februari. Daarna worden de studio’s en gemeenschappelijke ruimte gereed gemaakt voor de nieuwe bewoners. De verwachting is dat de tussenvoorziening vanaf juni 2023 in gebruik kan worden genomen.