Projectupdate groot onderhoud 9 woningen Zuiddijk Langeweg

Projectupdate groot onderhoud 9 woningen Zuiddijk Langeweg
April 2024- Woonkwartier wil dat onze woningen goed onderhouden, duurzaam en veilig zijn. Om die reden zijn wij dagelijks bezig samen met onze partners met groot onderhoud, projectmatig onderhoud en of seriematig onderhoud. Dit aan onze complexen en sociale huurwoningen in de verschillende kernen en wijken.

Graag vertellen we u hier wat meer over. Zo zijn we gestart met de uitvoering van de groot onderhoudswerkzaamheden bij 9 sociale huurwoningen op de Zuiddijk in Langeweg.

Verduurzaming woningen en meerwaarde huurders
De betrokken projectleiders van Woonkwartier en aannemer De Kok Bouwgroep aan het woord: “Het groot onderhoudsproject betreft 9 sociale huurwoningen op de Zuiddijk in Langeweg. Dit zijn 9 verouderde woningen (bouwjaar 1950) met grote voortuin. We gaan deze sociale huurwoningen voorzien van een grote opknapbeurt. Zo brengen we onder andere betere isolatie en ventilatie aan. Met als resultaat een goed onderhouden en duurzamere woning. Hierdoor meer wooncomfort voor onze huurders. En een lagere energienota. Dit laatste afhankelijk van het energiegedrag van de bewoner.”

Dit alles volgens het Woonkwartier-duurzaamheidsbeleid. Oftewel: door het verduurzamen van deze sociale huurwoningen, zetten we de eerste stappen op onze routekaart 2050 naar gasloos wonen. Woonkwartier en de aannemer vinden het belangrijk dat de huurders fijn en duurzaam wonen.

De projectleiders vertellen verder: “Momenteel zijn wij gestart met de benodigde werkzaamheden groot onderhoud. We beginnen met de onderhoudswerkzaamheden waar geen vergunning voor nodig is. Voor de werkzaamheden waar dit wel voor nodig is, is de vergunning door de aannemer aangevraagd. En zijn wij in afwachting van het verlenen van de vergunning door de gemeente.”

Wat betekent groot onderhoud?
Groot onderhoud, wat houdt dit nu eigenlijk precies in? En welke stappen zetten we met elkaar? De projectleider van De Kok Bouwgroep legt uit: “De aannemer is langs geweest bij de bewoners voor wat wij noemen een warme opname. Dit betekent dat de aannemer de woning heeft geïnspecteerd. En de onderhoudsbehoefte vanuit de bewoners heeft geïnventariseerd. Door het gesprek met de bewoners hierover aan te gaan. En bewoners hebben een vragenlijst ingevuld. Op basis hiervan stelt de aannemer samen met Woonkwartier een plan van aanpak op.”

Participatie bewoners
De projectleider van Woonkwartier gaat verder: “Vervolgens voordat we concreet mogen starten met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, hebben we bij 9 woningen 100% participatie nodig. Dit betekent dat alle bewoners in dit project akkoord moeten zijn. Dit akkoord hebben we inmiddels behaald.”

Daarna maken de aannemer en Woonkwartier een planning. En alle benodigde materialen worden besteld.

Bewonerscommunicatie en woningverbeteringen
De projectleider van Woonkwartier vertelt: “We houden de bewoners op de hoogte van de start uitvoering werkzaamheden. En we geven de bewoners tips hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op deze werkzaamheden. Ook zijn er bewoners die een keuze hebben gemaakt voor 1 of meerdere geriefverbeteringen. Hiermee bedoel ik woningaanpassingen of beter gezegd woningverbeteringen zoals elektrisch koken. Vanaf dit moment is de aannemer het eerste aanspreekpunt richting de bewoners. Uiteraard is de opzichter en wijkregisseur van Woonkwartier met regelmaat aanwezig tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. “

Planning, aanspreekpunt bewoners en evaluatie
We streven ernaar om de groot onderhoudswerkzaamheden voor eind mei 2024 af te ronden. De projectleider van Woonkwartier voegt nog toe: “Na de oplevering door de aannemer, is Woonkwartier weer het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Bij vragen kunnen bewoners contact opnemen met ons Klantadviescentrum. Ook vragen we bewoners of ze tevreden zijn over de uitgevoerde werkzaamheden, rol Woonkwartier en aannemer en natuurlijk het eindresultaat. Ter afronding van het project geven we bewoners nog tips na oplevering.” En sluit de projectleider af ontvangen de bewoners nog een leuke attentie.

Volg ons via de website en social media
Aanvullend op de bewonersbrieven tijdens het onderhoudstraject, streven we ernaar om via de Woonkwartier-website en onze social media kanalen met regelmatig een projectupdate te geven . Dit over nieuwbouw-en transformatieprojecten en zo ook groot onderhoudsprojecten.