Nieuwe woning voor 4.187 woningzoekenden

4.187 woningzoekenden hebben in 2020 een nieuwe woning gevonden via Klik voor Wonen. Eind 2020 stonden ruim 81.000 woningzoekenden ingeschreven bij de woonruimtebemiddelaar in West-Brabant voor sociale huurwoningen. Circa 30% (25.008) van deze klanten zocht via het platform actief naar een woning. In de lockdownmaanden april en mei en de laatste maand van het jaar vonden opvallend minder huuropzeggingen plaats. Het lijkt aannemelijk dat door de coronapandemie de stap naar een verhuizing wordt uitgesteld.

Stimuleren meer verhuizingen door Woningruil
Van de 4.187 woningzoekenden die erin slaagden een woning te vinden zijn er 158 tot stand gekomen via Woningruil (3,8%). Om doorstroming te stimuleren zette Klik voor Wonen afgelopen jaar voor het eerst deze nieuwe vorm van bemiddeling in. Een geslaagde woningruil zorgt ervoor dat er direct twee huishoudens meer passend en naar hun wens wonen. Zoals een jong stel dat vanuit een appartement zoekt naar een eengezinswoning en een ouder echtpaar dat juist die eengezinswoning wil verruilen voor een gelijkvloers appartement. Deze nieuwe regionale module blijkt een waardevolle aanvulling om meer verhuizingen te creëren, deze woningen zouden zonder Woningruil niet zijn vrijgekomen. Via het platform geeft woningzoekende zelf aan een woning 'in de aanbieding te hebben'.

Druk op de woningmarkt blijft
De kerncijfers laten dit jaar opnieuw zien dat de druk op de woningmarkt verder is toegenomen. Minder verhuringen, meer ingeschreven woningzoekenden én meer actief zoekenden, die ook meer reacties plaatsen op het aanbod. Net als voorgaande jaren blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen groter dan het aanbod, West-Brabant vormt geen uitzondering op de landelijke trend van toenemende schaarste op de woningmarkt. Woningzoekenden die in 2020 een woning accepteerden, stonden gemiddeld 6,6 jaar ingeschreven (ten opzichte van 6,5 jaar in 2019). Hun actieve zoektijd nam ook iets toe, naar gemiddeld 2 jaar. De gemiddelde slaagkans was 13%. Dit betekent dat bijna 1 op 7 reagerende woningzoekenden na één of meerdere reacties daadwerkelijk een woning kreeg.

Cijfers van Klik voor Wonen herkenbaar in werkgebied Woonkwartier
Ook in gemeente Moerdijk, Halderberge en kern Dinteloord nam de doorstroming en het aanbod van woningen af ten opzichte van de voorgaande jaren. Tegelijkertijd zijn er meer reacties van woningzoekenden op Klik voor Wonen. Daardoor lopen ook de zoek- en inschrijftijden op in het werkgebied van Woonkwartier. De actieve zoektijd lag ook bij Woonkwartier gemiddeld net iets onder de 2 jaar.

Woonkwartier biedt maatwerk en stimuleert doorstroming
Woonkwartier wil graag dat iedereen fijn kan wonen in een passende woning. Ruud van den Boom (Directeur-Bestuurder Woonkwartier): "Soms is het nodig dat we gerichte maatregelen inzetten om doorstroming en kansen  voor doelgroepen of in specifieke kernen te verbeteren. Binnenkort start de bouw van nieuwbouwprojecten Rebus in Stampersgat en Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek. We zetten hier  pilots in gericht op het bevorderen van doorstroming en verbeteren van kansen om naar een passende woning te verhuizen. Inwoners van 55 jaar en ouder die een woning achterlaten krijgen in deze kernen  eenmalig voorrang op de nieuwbouw appartementen. Verder onderzoekt Woonkwartier voor mensen die urgent willen verhuizen in gemeente Moerdijk de haalbaarheid van flexibele woonvormen."

Woonkwartier  heeft sinds dit jaar ook een woonadviseur. Hierdoor krijgt Woonkwartier een beter beeld wat er nodig is om de doorstroming te bevorderen. De woonadviseur helpt mensen die naar een andere woning willen, maar dat zelf niet goed voor elkaar krijgen of geen sociaal netwerk hebben. Denk aan mensen die vanwege hun gezondheid naar een ander huis moeten.

Aantal inschrijvingen en woningzoekenden in 2020
In dit jaarverslag  leest u hoeveel inschrijvingen en actief woningzoekenden Klik voor Wonen heeft. Maar ook hoe de inschrijftijd, zoektijd en slaagkansen zich ontwikkelen. Of hoeveel en welke woonruimten werden aangeboden door de aangesloten corporaties. Er zijn ook regionale rapportages over de gemeente   Halderberge,   Moerdijk   en    kern Dinteloord.

Klik hier voor 2020 in een overzicht!