Netwerkconferentie Langer zelfstandig thuis groot succes!

Langer zelfstandig thuis: van proeftuinen naar gewoon doen!

Van elkaar leren en elkaar inspireren stond centraal tijdens de netwerkconferentie Langer zelfstandig thuis in West-Brabant op 4 april. Zo’n 130 medewerkers, beleidsmakers, bestuurders en wethouders, werkzaam op het gebied van wonen, welzijn, ondersteuning en zorg in West-Brabant, deden hieraan mee. Vanuit het thema Van proeftuinen naar gewoon doen! werden ervaringen van succesvolle regionale initiatieven met elkaar gedeeld.

Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen. Dit heeft voordelen, zoals het behoud van eigen zelfstandigheid en keuzevrijheid. Maar het zorgt ook voor uitdagingen. Want het aantal ouderen en de vraag naar ondersteuning en passend wonen stijgt, terwijl het aantal plekken in verpleeghuizen gelijk blijft en het aantal zorgprofessionals en mantelzorgers niet voldoende is om de zorgvraag op te vangen. Er wordt dus een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en de samenredzaamheid van gemeenschappen. Dit gaat echter niet vanzelf.

De wens van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties om hierin meer samen op te trekken en van elkaar te leren wordt groter. Daarom brachten Surplus, Groenhuysen, Thuiszorg West-Brabant (TWB) en Woonkwartier medewerkers, beleidsmakers en bestuurders uit het domein wonen, welzijn, ondersteuning en zorg in de regio West-Brabant in Hoeven bij elkaar tijdens de netwerkconferentie Langer zelfstandig thuis. Met als doel te inspireren, elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

Verschillende regionale initiatieven werden toegelicht, zoals het bewonersinitiatief Onder Mekoare in Kruisland, de Huiskamers Moerdijk/Halderberge, de Buurtbox in Roosendaal/Drimmelen, Community Care Etten-Leur, Zoom-In Bergen op Zoom en het gemengd wonen project de Boezem in Zevenbergen. De belangrijkste lessen: Geef mensen zelf regie en werk als professionals op een andere manier samen. Kijk ook meer over de grenzen van je eigen werkveld heen. Dus zoek elkaar op en ga met elkaar en met de inwoners aan de slag. Want samen krijgen we veel meer gedaan.

Heleen van Nispen, bestuurder Groenhuysen: “Als professionals wordt onze rol steeds meer faciliterend en ondersteunend. Om juist ruimte te geven aan de kracht van de inwoners en de wijk zelf.”

Femke Aarts, bestuurder Surplus: “Betrek wie het betreft. Ga zeker met bewoners een samenwerking aan om de gewenste vitale samenleving te ontwikkelen.”

Christ-Jan Danen, bestuurder TWB: “Onze 2300 collega's zetten zich 24/7 in om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Daarvoor hebben we elkaar in deze regio ook steeds meer nodig. Want samen weet je meer, samen zie je meer en samen kun je meer. "

Ruud van den Boom, bestuurder Woonkwartier: “Het is belangrijk dat we elkaar opzoeken. Samenwerken op dit vlak wordt steeds belangrijker.”