Moeite met rondkomen? Kijk hier van welke regelingen u wellicht gebruik kunt maken

Heeft u moeite om financieel rond te komen? Er zijn verschillende regelingen waar u dan misschien gebruik van kunt maken. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Komt u in de problemen om uw huur te betalen?
Neem dan contact met ons op. U bereikt onze klantadviseurs op maandag tot en met donderdag tussen 8:30 en 17:00 uur en op vrijdag tussen 8:30 en 12:30 uur op telefoonnummer 0168 35 00 00. U kunt uw vraag ook stellen via www.woonkwartier.nl. Of stuur een e-mail naar info@woonkwartier.nl of een WhatsApp bericht naar 0168 35 00 00.

Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit?

  • Huurders uit gemeente Halderberge: Bel naar 14 0165. Vraag naar de afdeling Hulp bij financiële zorgen of stuur een e-mail naar schuldhulpverlening@halderberge.nl
  • Huurders uit gemeente Moerdijk: Bel naar 14 0168. Vraag naar de afdeling schuldhulpverlening. Of neem contact op met schuldhulpmaatje via schuldhulpmaatje.nl/locatie/moerdijk
  • Huurders uit gemeente Steenbergen: Neem contact op met Wij zijn Traverse Steenbergen via 0167 - 750850 of welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

Hulp nodig om een aanvraag met de computer te doen?
U kunt terecht bij de Bibliotheek. Klik hier voor meer informatie.

Landelijke regelingen: Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget
De Belastingdienst betaalt soms mee aan bepaalde kosten als uw inkomen laag is. Er zijn 4 verschillende toeslagen waar u misschien wel recht op heeft.

1.        

Huurtoeslag

Wat is het?

Om een deel van uw huur te betalen.

Voor wie?

Woont u in een huurhuis? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt bijvoorbeeld af van de huurprijs en uw inkomen.

Hoe hoog is het bedrag?

Dat hangt af van de huurprijs en uw inkomen.

Regel

U moet bijvoorbeeld minimaal 18 jaar zijn. En uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. U vindt alle voorwaarden voor huurtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Waar vraag ik het aan?

Inloggen op Mijn toeslagen (belastingdienst.nl)

 

2.        

Zorgtoeslag

Wat is het?

Om een deel van de zorgkosten te betalen.

Voor wie?

Voor mensen met een laag inkomen

Hoe hoog is het bedrag?

Hangt af van uw inkomen

Regel

U moet bijvoorbeeld minimaal 18 jaar zijn. En een Nederlandse zorgverzekering hebben. Alle voorwaarden staan hier Wat zijn de voorwaarden voor zorgtoeslag? (belastingdienst.nl)

Waar vraag ik het aan?

Inloggen op Mijn toeslagen (belastingdienst.nl)

 

3.        

Kinderopvangtoeslag

Wat is het?

om een deel van de kinderopvang te betalen

Voor wie?

Kijk hier voor alle informatie Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag? | Rijksoverheid.nl

Hoe hoog is het bedrag?

Bereken hier uw toeslag Proefberekening toeslagen 2021 en 2022 (belastingdienst.nl)

Waar vraag ik het aan?

Inloggen op Mijn toeslagen (belastingdienst.nl)

 

4.        

Kindgebonden budget

Wat is het?

om een deel van de kosten voor uw kinderen te betalen. Die krijgt u naast de kinderbijslag

Voor wie?

Heeft u 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan kunt u misschien kindgebonden budget krijgen.

Hoe hoog is het bedrag?

Hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en hoe oud ze zijn.

Waar vraag ik het aan?

Kindgebonden budget aanvragen | Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nl

Op  Alles over toeslagen! (uitlegtoeslagen.nl) vindt u een duidelijke uitleg over deze toeslagen. En op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken.

Toeslag voor het betalen van de energierekening
De energiekosten zijn fors gestegen. Daarom heeft de overheid besloten dat sommige inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van het minimumloon recht hebben op energietoeslag. Deze energietoeslag moet u wel zelf voor 31 maart 2023 aanvragen. Dit doet u bij uw gemeente.

Woont u in de gemeente Steenbergen? Bekijk de voorwaarden en aanvraagformulier via https://steenbergen.antwoordop.nl/ De vrijwilligers van het DigiPunt bij Vraagwijzer  helpen bij het indienen van de aanvraag. Dit doen zij op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u naar (06) 361 327 73.

Woont u in de gemeente Halderberge of Moerdijk? Neem dan contact op voor de voorwaarden met het Werkplein via 076 750 35 00 of www.werkpleinhartvanwest-Brabant.nl. En vraag het aan via deze link Energietoeslag voor lagere inkomens | Werkplein Hart van West Brabant (werkpleinhartvanwest-brabant.nl)

Gemeentelijke regelingen Moerdijk, Halderberge en Steenbergen
Naast de landelijke toeslagen zijn er ook een aantal gemeentelijke regelingen waar u misschien wel aanspraak op kunt maken. Daarover leest u hieronder meer.  

Heeft u vragen over een van deze gemeentelijke regelingen?
Neem dan contact op met uw gemeente!

1. 

Bijzondere Bijstand

Wat is het?

Een bijdrage in extra kosten die u niet iedere dag maakt. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie. Soms kunt u die kosten niet of niet helemaal betalen omdat er een laag salaris of een uitkering is. Of omdat het om zeer hoge bedragen gaat. In deze gevallen geeft de gemeente een financiële bijdrage. Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die iedereen heeft zoals eten, kleding of huur.

Voor wie?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit of u loon, pensioen of een uitkering ontvangt.

Hoe hoog is het bedrag?

De bijzondere bijstand kan kosten helemaal vergoeden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw draagkracht. Draagkracht is het deel van het inkomen en vermogen waarmee u de kosten zelf kunt betalen. Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau? Dan geldt meestal dat er geen draagkracht is.

Regel

Of er recht is op bijzondere bijstand, hangt af van inkomen en vermogen. Vraag dit na bij uw gemeente.

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Halderberge en Moerdijk Bijdrage voor onverwachte kosten (bijzondere bijstand) | Werkplein Hart van West Brabant (werkpleinhartvanwest-brabant.nl)

Gemeente Steenbergen klik op deze link Antwoord op

 

2.        

Collectieve ziektekostenverzekering

Wat is het?

Het gaat hier om een aanvullende verzekering op je ziektekosten.

Voor wie?

Iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan meedoen

met de collectieve zorgverzekering. U vindt de bijstandsnormen op de website van Rijksoverheid Hoe wordt de hoogte van mijn bijstandsuitkering berekend? | Rijksoverheid.nl

120% van de bijstandsnorm rekent u als volgt uit:
1,2 x het bedrag van de bijstandsnorm

Goed om te weten

Deelname kan één keer per kalenderjaar op 1 januari als u van een andere zorgverzekeraar overstapt.

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Halderberge en Moerdijk Bijdrage voor onverwachte kosten (bijzondere bijstand) | Werkplein Hart van West Brabant (werkpleinhartvanwest-brabant.nl)

Gemeente Steenbergen Gemeentepolis (gezondverzekerd.nl)

 

3.        

Regeling sociaal culturele bijdrage / Meedoenregeling

Wat is het?

Deze regeling is bedoeld om het meedoen in de samenleving te verhogen van inwoners. Het gaat om inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Deze regeling vergoed uw kosten voor deelname aan sportieve, culturele en leerzame activiteiten.

Voor wie?

Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

120% van de bijstandsnorm rekent u als volgt uit:
1,2 x het bedrag van de bijstandsnorm

Hoe hoog is het bedrag?

De hoogte van de jaarlijkse toeslag is maximaal € 150,00 per lid van een huishouden per kalenderjaar.

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Halderberge en Moerdijk Meedoen aan sport, cultuur en onderwijs | Werkplein Hart van West Brabant (werkpleinhartvanwest-brabant.nl)

Gemeente Steenbergen Antwoord op

 

4.        

Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen

Wat is het?

Kinderen moeten mee kunnen doen in de samenleving. Ze moeten bijvoorbeeld aan sport kunnen doen, muziekles kunnen volgen of genoeg schoolspullen hebben. De financiële situatie van hun ouders mag dat niet in de weg staan. 

Voor wie?

Ouders met kinderen die naar school gaan tot de leeftijd van 18 jaar. De ouders hebben een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

120% van de bijstandsnorm rekent u als volgt uit:
1,2 x het bedrag van de bijstandsnorm.

Hoe hoog is het bedrag?

De ondersteuning van de gemeente voor kinderen is geen geldbedrag. Maar bijvoorbeeld zwemles,  een lidmaatschap voor een sportclub of de bibliotheek. U mag één voorziening kiezen per kalenderjaar.

Goed om te weten

Het is mogelijk, dat uw inkomen eigenlijk boven de norm (van 120%) zit, maar door bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge schulden) toch voor ondersteuning door Stichting Leergeld in aanmerking komt.

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Halderberge en Moerdijk Uitleg - Meedoen Hart van West-Brabant (meedoenhartvanwestbrabant.nl)

Gemeente Steenbergen Het aanvraagformulier staat op deze website Digitaal loket (antwoordop.nl)

 

5.        

Individuele inkomenstoeslag

Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse aanvulling op het inkomen van mensen. Uw inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.

Voor wie?

Als u al lang op een minimumniveau leeft en geen zicht heeft op verbetering in uw inkomen.

De toeslag is alleen bedoeld voor mensen die:

·       langdurig van een laag inkomen rond moeten komen.

·       geen zicht hebben op hogere inkomsten.

·       de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Hoe hoog is het bedrag?

De hoogte van de jaarlijkse toeslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie en verschilt per gemeente.

Regels

·       21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.

·       Uw inkomen is de afgelopen jaren niet veel hoger geweest dan de bijstandsnorm.

·       Uw eigen vermogen is niet hoger dan u voor bijstand mag hebben.

·       U heeft de afgelopen twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen.

·       U bent niet in staat om met werk een hoger inkomen te krijgen.

·       U kunt aantonen dat u in de afgelopen periode er alles aan heeft gedaan om het inkomen te verbeteren.

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Halderberge en Moerdijk Jaarlijks bedrag voor langdurig lage inkomens (individuele inkomenstoeslag) | Werkplein Hart van West Brabant (werkpleinhartvanwest-brabant.nl). Kan niet online aangevraagd worden. Er moet gebeld worden naar het Werkplein of een fysieke afspraak gemaakt worden

Gemeente Steenbergen het aanvraagformulier vindt u hier op de website Digitaal loket (antwoordop.nl)

 

6.        

Individuele studietoeslag

Wat is het?

Mensen met een handicap om te werken hebben een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan lager is.

Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen.

Voor wie?

Studenten die door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.

Hoe hoog is het bedrag?

€ 1200 voor een persoon van 18 jaar, 19 jaar en 20 jaar.

€ 1800 voor een persoon van 21 jaar en ouder.

Regels

·       18 jaar of ouder en recht op studiefinanciering.

·       U heeft niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.

·       U kunt met een volledige baan niet het wettelijk minimumloon verdienen.

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Halderberge en Moerdijk Financiële bijdrage studeren met een beperking (individuele studietoeslag) | Werkplein Hart van West Brabant (werkpleinhartvanwest-brabant.nl)

Gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen | Individuele studietoeslag aanvragen (gemeente-steenbergen.nl)

            

7.        

Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie.

Wat is het?

Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Voor wie?

Voor ouders die om sociale en/of medische redenen niet of onvoldoende voor hun kind(eren) kunnen zorgen. Deze regeling heet zo voor huurders uit gemeente Steenbergen.

Voor huurders uit gemeente Halderberge en Moerdijk valt dit onder de bijzondere bijstand (zie tabel 1 van de gemeentelijk regelingen in dit bericht).

Hoe hoog is het bedrag?

 

 

Waar vraag ik het aan?

Volledige vergoeding is mogelijk voor ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 120% van de bijstandsnorm rekent u als volgt uit:
1,2 x het bedrag van de bijstandsnorm.

Voor ouders met een hoger inkomen hangt de bijdrage af van het inkomen en het vermogen.Gemeente Halderberge en Moerdijk (zie tabel 5 bijzondere bijstand)

Gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen | Kinderopvang (gemeente-steenbergen.nl) en daarna wordt je doorgelinkt naar de ISD Brabantse Wal. Een aanvraag voor Sociaal Medische Kinderopvang kunt u indienen bij de ISD Brabantse Wal (Intergemeentelijke Sociale Dienst): http://isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl/

 

 

8.        

Kwijtschelding gemeentelijk belastingen.

Wat is het?

Met deze regeling kunnen mensen die een inkomen hebben op bijstandsniveau en weinig vermogen hebben in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen.

Voor wie?

 

Inwoners met een laag inkomen en daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen komen mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Halderberge en Moerdijk Als u niet kunt betalen: kwijtschelding :: Belastingsamenwerking West-Brabant (bwbrabant.nl)

Gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen | Aanvraagformulieren (gemeente-steenbergen.nl)

 

9.        

Voedselbank

Wat is het?

Met deze regeling kunnen mensen een voedselpakket krijgen als ze (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor wie?

 

Dat hangt af van uw financiële situatie. Lees hier meer. 

Bekijk hier of u in aanmerking komt.

Waar vraag ik het aan?

Voedselbank in de buurt - welkom in jouw gemeente (voedselbankennederland.nl)

 

Hoogte bijstand
Voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Aantal volwassenen

Bijstandsnorm per maand

120%

Gehuwden en samenwonenden

€ 1.560

€ 1.872

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

€ 1.092

€ 1.310

Vermogensgrens
Om te beoordelen of iemand recht heeft op een regeling wordt ook gelet op het vermogen. Vermogen betekent de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Het bedrag dat iemand  maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van de situatie:

Vermogensgrens

 

Alleenstaande

€ 6.505

Alleenstaand ouder

€ 13.010

Gehuwden

€ 13.010