Intentie tot meer regionale samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Verschillende organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in West-Brabant onderzoeken de mogelijkheden tot meer samenwerking. Om dit te bekrachtigen tekenden zij vandaag een samenwerkingsconvenant.

Complexe opgave
De opgave op het gebied van wonen, zorg en welzijn neemt de afgelopen jaren toe en wordt steeds complexer. Vanuit de behoefte om hierbij meer samen te werken, nam Woonkwartier het initiatief om een aantal zorg- en welzijnsorganisaties in haar werkgebied samen te brengen om in gesprek te gaan over de behoefte en mogelijkheden tot meer samenwerking.

Problemen in beeld
De betrokken organisaties hebben allemaal te maken met de problemen die momenteel spelen. Zoals een tekort aan beschikbare en geschikte woningen en een personeelstekort in de zorg. Maar ook de vergrijzing die er, in combinatie met het sluiten van verpleeg- en verzorgingshuizen, voor zorgt dat steeds meer ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis moeten blijven wonen. Daardoor neemt de behoefte aan meer specialistische ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn in de wijk fors toe.

De overheid doet een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen, met hulp van het eigen sociale netwerk zoals mantelzorgers, familieleden, buren en vrienden. Iets dat niet vanzelfsprekend goed gaat. Er wordt vanuit gegaan dat men in de wijk en buurt voor elkaar zorgt. Maar onze samenleving is hier nog onvoldoende op ingesteld.

Eerste stap om te komen tot samenwerking
Met het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant spreken de bestuurders van de organisaties Surplus, Groenhuysen, Sovak, SDW, WijZijn Traverse, tanteLouise, TWB, Mozaik/ Pameier, GGD West-Brabant en Woonkwartier de intentie uit om samen te zoeken naar een antwoord op deze vraagstukken. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet. De volgende stap is het onderzoek doen naar wat nodig is en te leren van elkaar.