Aftrap 11 nieuwe mooie energiezuinige conceptuele woningen Mauritsweg Klundert

Goed nieuws: de heipalen zitten in de grond. En we zijn gestart met de nieuwbouw van 11 mooie energiezuinige woningen op de Mauritsweg in Klundert. Om dit samen te vieren, slaat wethouder Danny Dingemans symbolisch een 1ste houten paal. Dit op 1 van de hoeken waar de duurzame conceptuele woningen komen te staan nog dit najaar.

Terugblik
Samen met de wethouder, bouwpartner VB Bouw en onze collega’s van Woonkwartier kijken we terug. De oude woningen zijn gesloopt, omdat deze scheef gezakt waren. Herstel van deze woningen was geen optie. We vinden het namelijk belangrijk dat bewoners fijn en veilig wonen. Daarom bouwen we nieuwe mooie energiezuinige woningen. Hiermee spelen we in op de actuele maatschappelijke vraag om kleinere, betaalbare woningen in de dorpskern Klundert.
 
Woningtekort en nieuwbouwopgave
Ruud van den Boom directeur-bestuurder Woonkwartier: “We mogen samen trots zijn dat we na een wat langere aanloop, zijn gestart. De Mauritsweg is een mooi voorbeeld van een project waarmee Woonkwartier in de toekomst samen met partners, bewoners en omwonenden vaker en op meerdere plaatsen in wijken en kernen kleinschaligere nieuwbouwprojecten gaat realiseren. We spelen hiermee in op het woningtekort en de nieuwbouwopgave vanuit Hugo de Jonge. En dragen we ons gezamenlijke steentje bij”.

Chocoladerepen
Ruud vervolgt enthousiast: "Samen bouwen is samen vieren. Dat doe je niet alleen met partners en de gemeente , maar belangrijker nog met omwonenden. Bij bouwwerkzaamheden kan er overlast ontstaan. Vanzelfsprekend proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. We zijn de omwonenden dankbaar om samen te kunnen bouwen aan deze fijne wijk. Om die reden hebben wij vanochtend een heerlijke chocoladeattentie bij alle direct omwonenden afgegeven”.

Vooruitblik
Paul Uppelschoten, directeur van VB ID: “Voor dit project passen wij onze conceptuele woningen toe. In plaats van traditioneel bouwen, gaan we veel meer richting prefab bouwen. Met als voordeel een kortere bouwtijd, minder overlast en minder faalkosten. Ook leveren we samen met de gemeente en Woonkwartier een bijdrage aan een duurzaamheid en meer wijkdifferentiatie.

Paul: “We begrijpen dat gezien de wat langere aanlooptijd, omwonenden zich zorgen maken over de korte bouwtijd van deze woningen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat voor het eind van 2023 er 11 prachtige woningen staan”.

Leefbare wijken
De wethouder sluit af. We mogen samen trots zijn op dit mooie project in Klundert. Doordat we nieuwbouwwoningen toevoegen aan een bestaande wijk als de Mauritsweg in Klundert, werken we aan een vitale wijk. Zo komen we tegemoet aan de actuele opgaven en behoeften. Als gemeente spelen wij hier graag met Woonkwartier blijvend op in. Om zo onze bestaande wijken en kernen leefbaar te houden.

De wethouder slaat de 1ste paal. Op naar een mooie toekomst!

Voor meer informatie: neem een kijkje op onze projectenpagina