Passend toewijzen

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over passend toewijzen.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Sinds 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Dit betekent dat u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen, behalve kinderen. Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle personen die meeverhuizen, dus ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Meer informatie vindt u hier terug: Huurprijsgrenzen

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.

Ik ontvang AOW en heb eigen vermogen. Mag ik duurder huren dan de regels voor mijn inkomen toelaten?

Algemeen

Ja, u mag eigen vermogen gebruiken om naar een duurdere woning te verhuizen. Deze nieuwe regeling geldt sinds 1 januari 2022 en is bedoeld voor ouderen die gezien hun woonwensen en mogelijke toekomstige zorgbehoefte, een duurdere sociale huurwoning kunnen én willen betalen dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen. 

De voorwaarden zijn: 

  • U ontvangt AOW;
  • Uw vermogen is minimaal € 140.213 (prijspeil 1-1-24) als u een alleenstaande bent of €177.301 (prijspeil 1-1-24) als u een meerpersoonshuishouden heeft.