Buurtpreventie

Buurtpreventie is een middel om de leefbaarheid en veiligheid in een buurt te bevorderen. Gesteund door de gemeente, de politie en Woonkwartier zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt. 

Wat is buurtpreventie?
Bij buurtpreventie zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt. Het buurtpreventieteam, dat wordt bemand door vrijwilligers uit de wijk zelf, werkt hierbij samen met de gemeente, de politie, Woonkwartier en welzijnsorganisaties. Het team is zichtbaar in de wijk actief en signaleert zaken als kapotte lantaarns, zwerfafval en bijvoorbeeld een verzakte stoeptegel die voor ongelukken kan zorgen. Ook heeft het buurtpreventieteam een soort 'antennefunctie' door verdachte situaties te signaleren en contact te maken met mensen op straat.

Informatie
Binnen het werkgebied van Woonkwartier zijn al tal van Buurtpreventieteams van start. Wilt u in uw wijk ook een buurtpreventie team opzetten? Bezoekt u dan de website van de gemeente waarin u woont.