Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Huurdersvereniging Fijn Wonen

Onze  huurdersvereniging is een belangrijke partner voor ons. We betrekken hen actief bij de keuzes die wij maken.

In 2018 ontstond HV Fijn Wonen na een samengaan van   Huurdersbelangenvereniging Bernardus Wonen, Huurders Vereniging Dinteloord en Huurdersvereniging Moerdijkse Waard. Met regelmaat overleggen we met hen over beleidszaken die op dat moment spelen, zoals bijvoorbeeld het huurbeleid, de gang van zaken rondom verhuur, de toewijzing van woningen en de onderhoudsbegroting. Ook zitten zij aan tafel als de prestatieafspraken met de gemeenten worden gemaakt.