Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Gemeenten

Onze woningen liggen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. We werken dan ook intensief samen met deze gemeenten. Onze gezamenlijke afspraken staan beschreven in de prestatieafspraken. Deze bestaan uit kaderafspraken en jaarschijven. De kaderafspraken zijn de wat meer algemene afspraken die gelden voor een langere periode. In de jaarschijven, die jaarlijks geactualiseerd worden, staan de concrete afspraken per jaar, gespecificeerd per gemeente. Bij het maken van deze afspraken is ook onze huurdersvereniging HV Fijn Wonen betrokken. 

Regionale prestatieafspraken gemeenten Halderberge en Moerdijk

 In de gemeente Halderberge verhuren wij woningen in alle vijf de dorpskernen. Wij zijn in deze gemeente dan ook de grootste aanbieder van sociale huurwoningen.  Kijk voor meer informatie over de gemeente op www.halderberge.nl.

Het grootste deel van onze woningvoorraad ligt in de gemeente Moerdijk, verspreid over alle elf de kernen in deze gemeente. Ook in deze gemeente zijn wij de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. Kijk voor meer informatie over de gemeente op www.moerdijk.nl.

In 2017 maakten we regionale prestatieafspraken voor de periode 2018-2020. In de jaarschijven, die jaarlijks geactualiseerd worden, staan de concrete afspraken per jaar, gespecificeerd per gemeente. De regionale prestatieafspraken lopen dit jaar af. Daarom worden in de loop van dit jaar de kaderafspraken 2021-2023 voorbereid.

Gemeente Steenbergen

Wij bezitten zo'n 750 woningen in twee kernen binnen de gemeente Steenbergen, voornamelijk in Dinteloord maar ook enkele in de kern Steenbergen.

In december 2016 ondertekenden Woonkwartier, de gemeente Steenbergen en de Huurdersvereniging Dinteloord, regionale prestatieafspraken. Dit deden wij samen met de twee andere Brabantse Walgemeenten: Bergen op Zoom en Woensdrecht, de gemeente Tholen, woningcorporaties Stadlander en Woonstichting Woensdrecht en nog zeven huurdersorganisaties. 

Kijk voor meer informatie over de gemeente op www.steenbergen.nl.