Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Gemeenten

Onze woningen liggen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. We werken dan ook intensief samen met deze gemeenten. Onze gezamenlijke afspraken staan beschreven in de prestatieafspraken. Bij het maken van deze afspraken zijn ook onze huurdersverenigingen betrokken.

Gemeente Halderberge

In de gemeente Halderberge verhuren wij woningen in alle vijf de dorpskernen. Wij zijn in deze gemeente dan ook de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. Eind 2015 maakten wij met de gemeente prestatieafspraken voor 2016, die momenteel nog doorlopen. 

Kijk voor meer informatie over de gemeente op www.halderberge.nl.

Gemeente Moerdijk

Het grootste deel van onze woningvoorraad ligt in de gemeente Moerdijk, verspreid over alle elf de kernen in deze gemeente. Ook in deze gemeente zijn wij de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. Momenteel lopen er nog prestatieafspraken met deze gemeente voor de periode 2014-2016.

Kijk voor meer informatie over de gemeente op www.moerdijk.nl.

Regionale prestatieafspraken gemeenten Halderberge en Moerdijk

Momenteel werken we met de gemeenten Halderberge en Moerdijk aan nieuwe regionale prestatieafspraken voor de periode 2017 tot 2020. Bij het maken van deze afspraken zijn ook de huurdersverenigingen nauw betrokken.  

Gemeente Steenbergen

Wij bezitten zo'n 750 woningen in twee kernen binnen de gemeente Steenbergen, voornamelijk in Dinteloord maar ook enkele in de kern Steenbergen.

In december 2016 ondertekenden Woonkwartier, de gemeente Steenbergen en de Huurdersvereniging Dinteloord, regionale prestatieafspraken. Dit deden wij samen met de twee andere Brabantse Walgemeenten: Bergen op Zoom en Woensdrecht, de gemeente Tholen, woningcorporaties Stadlander en Woonstichting Woensdrecht en nog zeven huurdersorganisaties. 

Kijk voor meer informatie over de gemeente op www.steenbergen.nl.