Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Samenwerking

Woonkwartier is geworteld in de (dorps)kernen in ons werkgebied. Wij werken in de uitvoering van onze volkshuisvestelijke taken binnen deze kernen nauw samen met anderen: