Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Actueel thema: Duurzaamheid

In oktober 2018 stelde Woonkwartier de duurzaamheidsvisie 'Op weg naar klimaatneutraal en betaalbaar wonen in 2050' vast. De duurzaamheidsvisie maakt duidelijk hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen voor de verduurzaming. Uiteraard sluiten de beschreven doelstellingen en ambities naadloos aan bij onze strategische koers en missie, namelijk kwalitatief goede, duurzame en betaalbare woningen voor al onze huurders. Nu en in de toekomst!

Vier belangrijke speerpunten

Deze duurzaamheidsvisie beschrijft vier belangrijke speerpunten voor strategie en beleid, namelijk:
1. Woningvoorraad CO2 = nul & Van aardgas los
2. Milieubewuste en spaarzame huurders
3. Milieubewust en spaarzaam Woonkwartier
4. Circulair bouwen & beheren

Samen verdienen we de toekomst

Wat de duurzaamheidsvisie Woonkwartier bijzonder maakt, is dat deze met input van verschillende partners binnen het werkgebied tot stand is gekomen. Huurdersvereniging Fijn Wonen, gemeente Halderberge, Moerdijk en Steenbergen, Energiek Halderberge, Energiek Moerdijk, Energiek Brabantse Wal en Netbeheerder Enexis dachten mee over de inhoud van deze visie. Door onze visie op verduurzaming met anderen te delen en compleet te maken, kunnen we ambities en doelstellingen op elkaar afstemmen en effectief met elkaar aan de slag gaan. Niet voor niets luidt onze slogan ‘Samen verdienen we de toekomst.

Klik hier om de visie te openen.