Storingsnummers

 

Storingsnummer

0168 35 00 01

Rioolverstoppingen- Glasschade- CV-installatie- MV-installatie

Buiten kantoortijden

0168 35 00 00 (in geval van spoedeisende (technische) defecten of calamiteiten)