Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Herkenbaar en passend bij onze agenda voor komend jaar. Dat is kort samengevat het resultaat van de Aedes-benchmark 2017 voor Woonkwartier. Voor het tweede jaar op rij doen we mee aan de benchmark van de branchevereniging voor woningcorporaties. In totaal zijn er 303 deelnemers die 98 procent van alle corporatiewoningen vertegenwoordigen. Met de benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Dit draagt bij aan transparantie en het geeft gemeenten, huurders en andere relaties inzicht.

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Aan de eerste vier wordt een ABC-score toegekend, waarbij een A-score staat voor een bovengemiddelde score, een B-score staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde.

Resultaten Woonkwartier
Als middelgrote corporatie scoren we volgens verwachting en passend bij onze agenda voor 2018. De factsheet  geeft een overzicht van onze resultaten.

Op het onderdeel Huurdersoordeel krijgt Woonkwartier een B. Na de fusie in 2016 zien wij deze score als een soort nulmeting. We zijn er trots op dat onze dienstverlening op peil is. Ondanks dat er vooral kort na de fusie situaties zijn geweest waarin onze dienstverlening niet optimaal was, is ‘de winkel’ altijd open gebleven. We blijven voortdurend werken aan het verbeteren van onze dienstverlening en voeren continu kwaliteitsmetingen uit onder onze huurders.

De fusievoordelen zijn dit jaar direct terug te zien in het onderdeel Bedrijfslasten (A). Woonkwartier is efficienter en effectiever met middelen omgegaan, ondanks de nieuwe regelgeving van de Woningwet. We staan echter voor een verduurzamingsopgave waarvoor we dit jaar de nodige voorbereidingen hebben getroffen. Dat verklaart ook de C-score op de prestatievelden Duurzaamheid en Onderhoud & verbetering.

In 2018 gaan we veel woningen renoveren, verduurzamen en groot onderhoud plegen door middel van grote projecten. Daarmee verbeteren we de kwaliteit van ons woningaanbod. De bedrijfslasten zullen daardoor komend jaar relatief hoger zijn. Ten slotte scoren we goed op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen waarbij we ons meer richten op huurders met een smalle beurs.

In totaal betekent dit een resultaat waar we tevreden mee zijn!

Transparantie belangrijk
Woonkwartier vindt het als maatschappelijke organisatie belangrijk om open te zijn over de resultaten die we behalen. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt in hoe wij onze middelen besteden. Daarnaast vindt eens in de vier jaar een visitatieplaats. Daarmee verantwoorden wij ons over de keuzes die we als corporatie maken en over ons maatschappelijk presteren.

Ontwikkeling prestatievelden
De komende jaren werkt Aedes met een aantal leden aan de verdere ontwikkeling van de vijf prestatievelden. Het doel is om de cijfers beter te kunnen vergelijken en te kunnen duiden. Woonkwartier werkt mee aan de ontwikkeling van het veld Beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Het volledige rapport van de Aedes-benchmark is te downloaden op www.aedes.nl.