Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

‘Huis van de Wijk’: een ontmoetingsplek in de kern voor en door bewoners, professionals, vrijwilligers en organisaties

Als lokaal betrokken woningcorporatie vinden wij het belangrijk aanwezig te zijn in de wijk. Daarom is Woonkwartier aangesloten bij het concept ‘Huis van de Wijk’ in de gemeente Moerdijk.

Een Huis van de Wijk is een centrale plek in de stad, dorp of kern waar jong en oud elkaar ontmoeten, van waaruit activiteiten worden georganiseerd en waar men terecht kan voor informatie, advies of hulpvragen aan professionals, zoals de wijkagent, de wijkzuster of de wijkregisseur van Woonkwartier. Aan de hand van een plan van aanpak geven inwoners, organisaties en professionals gezamenlijk invulling aan het Huis van de Wijk, o.a. via gebiedstafels.

Verbinding

In de huidige maatschappij wordt steeds meer zelfredzaamheid van mensen verwacht. Om inwoners van de gemeente Moerdijk hierin te faciliteren worden in de (dorps)kernen verschillende Huizen van de Wijk opgezet.  Zodat ze in hun eigen buurt terecht kunnen, voor hulp en ondersteuning maar ook voor activiteiten. Het ‘Huis van de Wijk’ verbindt bewoners, vrijwilligers, professionals en maatschappelijke organisaties die elkaar verder kunnen helpen. Het is een plek in de buurt om elkaar te ontmoeten, om iets te leren van een ander, om hulp te vragen of te bieden en om samen initiatieven te ontwikkelen die de leefbaarheid in het dorp, stad of kern kunnen stimuleren. Een plek waar jong en oud zich thuis voelen.

Het concept  ‘Huis van de Wijk’ wordt in opdracht van de gemeente Moerdijk door Surplus ontwikkeld en vorm gegeven waarbij aangesloten wordt bij bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven voor activiteiten.

In elke kern, stad of dorp, een Huis van de Wijk

Het is de bedoeling dat in de toekomst elk dorp, stad of kern in Moerdijk een centrale ontmoetingsplek heeft. Dit kan onder het dak van een bestaande locatie zijn, zoals een gemeenschapshuis of voormalig steunpunt, of op een nieuwe locatie. Momenteel zijn er al verschillende Huizen van de Wijk actief. Kijk voor meer informatie op www.surplus.nl.