Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Zaterdag 31 augustus zijn we aanwezig op de braderie in Fijnaart! Samen met het basisteam van het Huis van de Wijk geven we aandacht aan wat het Huis van de Wijk kan betekenen. Ook laten we meer voorbeelden zien van leuke bewonersinitiatieven uit het recente verleden, ter inspiratie voor anderen.

Ophalen wat mensen vinden van de leefbaarheid in Fijnaart
We gaan met een ideeënbus en formulier ophalen wat mensen vinden van de leefbaarheid in Fijnaart, wat er beter kan en of ze hier actief een bijdrage aan willen leveren. Gemeente Moerdijk, Surplus en de wijkzuster zijn hier   ook bij aanwezig!