Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Acht woningcorporaties in West- en Midden-Brabant nemen bezit WSG over

Sociale huurwoningen WSG blijven beschikbaar voor doelgroep

Alwel, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, en Woonvizier hebben vanuit regioverankering en verantwoordelijkheid in oktober 2017 een totaal overnamebod gedaan via het zogenaamde puzzelmodel. Met dit bod blijft een groot deel van het bezit van WSG in alle 15 betrokken gemeenten bereikbaar voor de laagste inkomens als sociale huurwoning. Zij nemen niet alleen al het vastgoed over maar ook een pakket leningen. Daarmee wordt het resterende financiële probleem dat door de gehele corporatiesector moet worden gedragen kleiner.

Oplossing omarmd

Minister Ollongren heeft de oplossing omarmd en heeft inmiddels besloten op het bod van de corporaties in te gaan. De huurders van WSG worden vandaag geïnformeerd door WSG en later door de betrokken woningcorporaties.

Woningen blijven beschikbaar voor primaire doelgroep

Dit is de uitkomst van een langlopend proces waarin met vereende krachten hard gewerkt is aan een oplossing voor de huurders van de 3.887 woningen van WSG. De acht woningcorporaties nemen alle sociale huur-, zorg- en vrije sectorwoningen van WSG in hun kerngemeente over. De 15 gemeenten waarin WSG werkt, de huurdersbelangenverenigingen en woningcorporaties zijn ervan overtuigd dat met deze oplossing de huidige sociale huurwoningen van WSG ook in de toekomst voor de lagere inkomensgroepen bereikbaar blijven. Ook alle zorgcomplexen en andere eenheden van WSG, zoals parkeren worden overgenomen.

Prestatieafspraken

Huurdersvereniging en gemeenten zijn betrokken bij het proces en hebben positief geadviseerd. De corporaties zijn er gezamenlijk in geslaagd de bestaande prestatieafspraken die door de corporaties met hun huurdersverenigingen en gemeenten zijn opgesteld, na te komen. Ook blijven deze corporaties aan de financiële vereisten voldoen.

 

Berichtgeving WSG