Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

In 2019 is bij een aantal ingeschreven woningzoekenden bij Klik voor Wonen de inschrijfduur onrechtmatig aangepast. Na ontdekking zijn destijds direct automatiseringsmaatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Betrouwbaarheid staat hoog op de agenda van dit automatiseringssysteem dat ook in vele andere regio’s gebruikt wordt. Hierdoor is de impact relatief beperkt gebleven.

De lopende bemiddelingen zijn in 2019 stopgezet en de onterecht verlengde inschrijfduur is gecorrigeerd
Op dat moment hadden enkele woningzoekenden bij Klik voor Wonen op basis van hun verhoogde wachttijd al een woning toegewezen gekregen. De betrokken woningcorporaties, waaronder ook Woonkwartier, zijn een procedure gestart tegen 16 woningzoekenden met als doel de huurovereenkomst te beëindigen. De woningcorporaties ondernemen actie tegen alle vormen van woonfraude omdat ze veel belang hechten aan eerlijke en transparante verdeling van sociale huurwoningen. De rechter heeft de woningcorporaties in het gelijk gesteld.