Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Als lokaal betrokken woningcorporatie is Woonkwartier actief verbonden met de samenleving. We vinden het belangrijk te weten wat er speelt in onze wijken en kernen en hoe de wereld om ons heen tegen actuele vraagstukken aankijkt. Onze sinds kort opgerichte Raad van Advies helpt ons hierbij.

Samenstelling en rol
De vijftien leden zijn afkomstig uit verschillende plaatsen binnen de regio en hebben elk een eigen achtergrond en ervaring. Door hen over thema’s mee te laten denken, brengen we de buitenwereld naar binnen. De Raad van Advies is dan ook een waardevolle klankbordgroep, om te toetsen of we de goede dingen doen én de dingen goed doen. De leden zijn via een lokale wervingscampagne geworven en geselecteerd. Tijdens een startbijeenkomst eind september maakten de leden kennis met elkaar.

Advies op thema’s
De Raad van Advies komt zo’n zes keer per jaar samen tijdens themabijeenkomsten. Afwisselend gaat het om informatiebijeenkomsten, waarbij informatie wordt gedeeld en discussiebijeenkomsten, waarbij de Raad gevraagd wordt om een advies op een thema. De thema's kunnen zowel door de Raad als door Woonkwartier worden ingebracht. Het advies dat de Raad aan Woonkwartier geeft, gebruiken we om nieuw beleid te toetsen of bestaand beleid aan te scherpen.

Benieuwd naar de samenstelling van de Raad van Advies? Klik hier.