Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Graag leggen we  u het jaarverslag van Klik voor Wonen over 2018 voor. In dit jaarverslag vindt u onder andere antwoord op de vraag hoeveel inschrijvingen en actief woningzoekenden Klik voor Wonen heeft. Maar ook hoe de inschrijftijd, zoektijd en slaagkansen zich ontwikkelen. Of hoeveel en welke woonruimten werden aangeboden door de aangesloten corporaties. Klik   hier  voor    het jaarverslag van Klik voor Wonen.     Op de website van Klik voor Wonen  staat een persbericht met betrekking tot de gehele regio van Klik voor Wonen.

Werkgebied Woonkwartier
In dit nieuwsbericht vindt u  extra    informatie die gericht is op het werkgebied van Woonkwartier.  Er zijn ook regionale rapportages over de gemeente  HalderbergeMoerdijk  en  kern Dinteloord.

Hieronder vindt u het persbericht van Woonkwartier:

Toename aandeel betaalbare huurwoningen in gemeente Halderberge, Moerdijk en kern Dinteloord

Als gevolg van het huurbeleid van Woonkwartier was er over 2018 opnieuw sprake van een
toename in het aandeel huurwoningen die bereikbaar zijn voor mensen die in aanmerking komen
voor huurtoeslag. De laagste inkomens profiteerden daarvan. Met name in de kern Dinteloord zijn
fors meer woningen toegewezen dan in de voorgaande jaren. Daar heeft het grootste deel van de
verhuurde woningen een huurprijs in de betaalbare categorie.

Gemiddelde zoektijd licht gestegen
De gemiddelde zoektijd steeg in de drie gemeenten licht ten opzichte van 2017. Woningzoekenden
vonden gemiddeld na iets meer dan één jaar een woning. In Dinteloord ruim binnen het jaar. De
zoektijd is de periode tussen de eerste reactie van een woningzoekende en de woningacceptatie.

Lichte stijging inschrijftijd
De gemiddelde inschrijftijd steeg licht ten opzichte van 2017. In de gemeente Moerdijk was deze in
2018 3,9 jaar, in Halderberge 4,7 jaar en in kern Dinteloord 2,2 jaar. Om de inschrijftijden te verlagen,
gaat Woonkwartier vaker woningen verdelen op basis van loting. Met deze maatregel helpt
Woonkwartier ook de spoedzoekers om snel een woning te vinden. De inschrijftijd is de tijdsduur
tussen het moment van inschrijven bij Klik voor Wonen en het moment van woningacceptatie.

Via Klik voor Wonen vonden ruim 4.500 woningzoekenden een nieuwe woning in de regio
Meer dan een kwart (28%) van de 70.629 ingeschreven woningzoekenden zocht actief naar een
woning via het woonruimte bemiddelingsportaal van Klik voor Wonen. Zij reageerden het afgelopen
jaar minimaal één keer op een woningadvertentie. Van deze ‘actief’ woningzoekenden slaagden
4.597 erin om in 2018 passende woonruimte te vinden. Woningzoekenden die een woning vonden
op basis van ‘Inschrijfduur’ stonden gemiddeld 6,2 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen. Via de
modellen ‘Loting’ en ‘Eerste reageerder’ maakte een woningzoekende sneller kans op een woning.
Hier ligt de gemiddelde inschrijfduur op 1,3 jaar en de zoektijd op 0,7 jaar. Hun actieve zoektijd lag
lager; de geslaagde woningzoekenden zochten gemiddeld 1,2 jaar. Sinds de aansluiting van Avoord
kunnen woningzoekenden via Klik voor Wonen ook op zorgwoningen reageren.

Jaarrapportage regionaal 2018
De bij Klik voor Wonen aangesloten woningcorporaties bespreken de jaarrapportage met hun
huurdersbelangenverenigingen en gemeenten. Eventuele aandachtspunten die uit deze gesprekken
naar voren komen, worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling en verbetering van Klik voor Wonen.