Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Graag leggen we  u het jaarverslag van Klik voor Wonen over 2017 voor. In dit jaarverslag vindt u onder andere antwoord op de vraag hoeveel inschrijvingen en actief woningzoekenden Klik voor Wonen heeft. Maar ook hoe de inschrijftijd, zoektijd en slaagkansen zich ontwikkelen. Of hoeveel en welke woonruimten werden aangeboden door de aangesloten corporaties. Er zijn ook regionale rapportages over de gemeente Halderberge, Moerdijk en Steenbergen.  De link naar het jaarverslag van Klik voor Wonen kunt u hier vinden. Hieronder vindt u het persbericht.

Bijna 5.000 woningzoekenden vonden nieuwe woning
Stichting Klik voor Wonen vertegenwoordigt ruim 15.000 actief woningzoekenden

Stichting Klik voor Wonen is dé woonruimtebemiddelaar in West-Brabant voor vooral sociale huurwoningen. Eind 2017 stonden er ruim 66.000 woningzoekenden ingeschreven. Bijna een kwart (15.781) van deze klanten zocht via Klik voor Wonen actief naar een woning. In totaal slaagden 4.806 van hen er in om nieuwe woonruimte te vinden.

Nog meer resultaten op een rij
Woningzoekenden die in 2017 een woning accepteerden, stonden gemiddeld 4,5 jaar ingeschreven. Hun actieve zoektijd bedroeg gemiddeld 1 jaar. De gemiddelde slaagkans van alle woningzoekenden die reageerden op woningadvertenties was 24%. Dit betekent dat bijna 1 op 4 actief reagerende woningzoekenden na één of meerdere reacties daadwerkelijk een woning ging huren.

Nieuwe website
In maart 2017 lanceerde Klik voor Wonen de vernieuwde website voor klanten en een nieuwe automatiseringsomgeving voor de verhuurmedewerkers. De zoektocht van woningzoekenden (over gemeentegrenzen heen) naar een huur- of koopwoning is daarmee aanzienlijk vergemakkelijkt. www.klikvoorwonen.nl is sindsdien namelijk ook beschikbaar op mobiele devices. Daarnaast kunnen klanten op een persoonlijke portal, na het reageren op een woning, realtime volgen hoe het staat met het aanbiedingsproces. De snelle zoekfilters en het feit dat een woningzoekende kan zien hoeveel kans hij maakt op een woning, maken de website gebruiksvriendelijker.

Professionaliseringsslag
Nog een belangrijke professionaliseringsslag maakte Klik voor Wonen op 1 december 2017 toen het samenwerkingsverband met zeven woningcorporaties formeel is omgezet naar een stichting. Ook als stichting behoudt Klik voor Wonen haar betrouwbare en slagvaardige organisatie, met een gelijke stem voor elke deelnemende verhuurder.

Van de overgang naar een stichting hebben de woningzoekenden niets gemerkt. Het was een proces achter de schermen en dat is positief. De organisatiestructuur staat nu steviger dan ooit, wat ruimte biedt om gefundeerd door te ontwikkelen.

Jaarrapportage regionaal 2017
Zoals ieder jaar bespreken de bij Klik voor Wonen aangesloten woningcorporaties de jaarrapportage met hun huurdersbelangenverenigingen en gemeenten. Eventuele aandachtspunten die uit deze gesprekken naar voren komen, worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening Klik voor Wonen.

Gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen: Toename aandeel betaalbare huurwoningen
Als gevolg van het nieuwe huurbeleid van Woonkwartier was er over 2017 sprake van een toename in het aandeel betaalbare huurwoningen ten opzichte van 2016. Met name in de gemeente Halderberge zijn fors meer woningen toegewezen aan de laagste inkomens dan in de voorgaande jaren.

Gemiddelde zoektijd stabiel
De gemiddelde zoektijd bleef stabiel in de gemeenten ten opzichte van 2016. Woningzoekenden vonden gemiddeld ruim binnen een jaar een woning. De zoektijd is de periode tussen de eerste reactie van een woningzoekende en de woningacceptatie.

Lichte stijging inschrijftijd in Moerdijk en Halderberge, afname in Steenbergen
In de gemeenten Moerdijk en Halderberge steeg de gemiddelde inschrijftijd licht ten opzichte van 2016. In Steenbergen nam de gemiddelde inschrijftijd af. Woonkwartier gaat zich actief inzetten om de inschrijftijden te verlagen, bijvoorbeeld door vaker woningen te verdelen op basis van loting. De inschrijftijd is de tijdsduur tussen het moment van inschrijven bij Klik voor Wonen en het moment van woningacceptatie.