Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Vandaag ondertekenden de gemeente Steenbergen, woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier, en huurdersverenigingen Steeds Rianter Wonen en HV Dinteloord afspraken voor 2018. Het gaat hierbij om concrete afspraken met betrekking tot de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente, zoals de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, kwaliteit en duurzaamheid, de sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg en de inzet in de kernen, wijken en buurten. 

Regionale prestatieafspraken 2017-2020

In de regionale prestatieafspraken 2017- 2020, die in december 2016 zijn ondertekend door de Brabantse Wal gemeenten en Tholen en de woningcorporaties en huurdersverenigingen in dit gebied, zijn kaderafspraken vastgelegd. Deze afspraken vormen het kader voor de afspraken die elke gemeente jaarlijks opstelt in een zogeheten jaarschijf. Hierin staan de concrete afspraken beschreven tussen de betreffende gemeente en de woningcorporaties en huurdersverenigingen die in de gemeente werkzaam zijn.

Jaarschijf 2018 gemeente Steenbergen

Op 5 april vond de ondertekening plaats van de jaarschijf 2018 voor de gemeente Steenbergen. Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen de gemeente, woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier en huurdersverenigingen Steeds Rianter Wonen en HV Dinteloord over de sociale huurwoningvoorraad in Steenbergen.
Zo zijn afspraken gemaakt over het maximaal aantal sociale huurwoningen dat in 2018 verkocht en toegevoegd gaat worden aan de voorraad sociale huurwoningen. Ook zijn afspraken gemaakt over het huurbeleid van de woningcorporaties, de duurzaamheidsinvesteringen en het aantal te huisvesten statushouders. En is afgesproken dat Woonkwartier met een loketfunctie in Dinteloord aanwezig blijft.