Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Net als voorgaande jaren wordt dit jaar de huur met ingang van 1 juli aangepast. U ontvangt een dezer dagen een brief waarin staat wat dit voor u betekent. Graag lichten wij de aanpassing die wij dit jaar gaan toepassen toe.


Betaalbaarheid voorop
Wij vinden het erg belangrijk dat onze sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor onze huurders, nu en in de toekomst. Daarom kiezen we er voor de huurverhogingsruimte die de overheid ons geeft niet geheel te gebruiken, maar slechts gedeeltelijk. De maximale huur die wij voor een woning mogen vragen, is gebaseerd op het aantal punten dat aan een woning wordt toegekend op basis van onder andere de WOZ-waarde, de grootte van een woning, de energie index en de ligging. Omdat wij de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen erg belangrijk vinden, vragen wij nooit deze maximale huur. We streven er op langere termijn naar dat de huren op 70% van de maximaal toegestane huur liggen. 

Huurverlaging of huurverhoging
In afstemming met de huurdersverenigingen is bepaald dat dit jaar de jaarlijkse huuraanpassing afhankelijk is van de huidige huurprijs, ten opzichte van de maximale huur die wij voor een woning mogen vragen. Voor huurders met een huidige huurprijs boven 70% betekent dit dat de huur wordt verlaagd (met maximaal 2,5%). Voor huurders met een huurprijs onder de 70% wordt de huur met maximaal 1,2% verhoogd. Voor onze vrije sector woningen gelden andere percentages.

Individuele brief
U ontvangt voor 1 mei een brief van ons met daarin ons voorstel voor huuraanpassing voor uw woning. Hierin staat ook vermeld hoeveel punten aan uw woning zijn toegekend. Bovendien leest u er wanneer en hoe u bezwaar kunt maken tegen het voorstel.