Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Provincie Noord-Brabant, aannemersbedrijf van Agtmaal, Woonkwartier en de gemeente Halderberge werken samen aan de het project herontwikkeling religieus erfgoed Oudenbosch. De afgelopen periode zijn er een aantal belangrijke stappen gezet in de voortgang van het project. Zo is de restauratie van de buitenkant van de Kapel van Saint Louis bijna afgerond, is de subsidie verstrekt voor de restauratie van de binnen- en buitenzijde van de kapel en Markt 68 en is het projectboek voor het Cultuurcluster Saint Louis gereed. De komende periode wordt er verder gezamenlijk ingezet op de verdere invulling van het cultuurcluster en de aanpassing van de kaders voor St. Anna.

Restauratie kapel Sint Louis

De provincie Noord-Brabant heeft voor de restauratie van de buitenzijde van de kapel een subsidiebedrag toegekend van € 2,2 miljoen. De restauratiewerkzaamheden zijn bijna gereed.  
Voor de restauratie van de binnenzijde is onlangs een aanvullend subsidiebedrag toegekend van € 440.000. Aannemersbedrijf de Bonth van Hulten gaat nu verder met de restauratie van de binnenzijde van de kapel. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2021 zijn afgerond. 

Markt 68

De Provincie Noord-Brabant heeft een positieve beslissing genomen op de subsidieaanvraag van Aannemersbedrijf van Agtmaal voor de restauratie van het pand Markt 68. Dat betekent dat de restauratie volgens plan kan plaatsvinden. In het gebouw zijn drie appartementen voorzien. Deze appartementen zijn al verkocht. De verwachting is dat de bouw 1,5 jaar in beslag neemt. 

Cultuurcluster Saint Louis

De kapel en de Mariabouw worden met elkaar verbonden. Zo ontstaat de mogelijkheid van een cultureel en educatief cluster. Hiervoor is in goed overleg met de beoogde gebruikers een programma opgesteld. Het programma is bouwkundig vertaald en er is onder leiding van Rothuizen architecten een projectboek gemaakt. 
Het projectboek is gereed. Het blijkt dat het budget stevig onder druk staat. De samenwerkende partijen zien mogelijkheden om het concept van het cultuurcluster toch door te laten gaan. 

Sint Anna

De samenwerkende partijen zijn tot de conclusie gekomen dat de herontwikkeling van het project Sint Anna binnen de gestelde ruimtelijke en financiële kaders niet haalbaar is. Toch willen zij graag een mooie ontwikkeling realiseren op deze prachtige locatie. Daarom is het onvermijdelijk om de kaders aan te passen. Dat kan betekenen dat een deel van het huidige Sint Anna toch plaats moet maken voor nieuwbouw.  

De gemeente Halderberge bereidt een voorstel voor aan de raad om de kaders aan te passen. De planning is erop gericht dat de kaders in de raadsvergadering van oktober 2020 worden vastgesteld. 

De partijen zetten zich de komende maanden volledig in op de uitwerking van het projectboek van het Cultuurcluster Saint Louis en de aanpassing van de kaders voor de ontwikkeling  van St. Anna. De verdere uitwerking va de andere onderdelen binnen het project, zoals de Mariaschool worden daarna weer opgepakt.