Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Gisteren ondertekenden we samen met de provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge en VolkerWessels onderneming Van Agtmaal de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het religieus erfgoed in Oudenbosch.

 

Startsein 

Het ondertekenen van de SOK is het startsein voor de verdere uitwerking van de deelprojecten. Denk aan het definitief maken van de tekeningen, het doorlopen van de benodigde (vergunnings)procedures doorlopen en komen tot de verschillende realisatieovereenkomsten per project. Voor een aantal deelprojecten hebben we al wat stappen gezet met deze verdere uitwerking, namelijk voor het Cultureel Cluster en Markt 68. Zodra de subsidie daadwerkelijk is toegekend kunnen we van start met de uitvoering van de werkzaamheden. De reparatie van het dak van de kapel St Louis staat als eerste op de planning namelijk naar verwachting eind 2018.
 

Totale project

Het totale plan gaat over meerdere projecten, namelijk het restaureren/slopen en herbestemmen van de gebouwen van het voormalig jongensinternaat Saint Louis en het pensionaat Sint Anna, de Mariaschool, muziekschool en Markt 68. De investering in dit ambitieuze plan is circa € 23 miljoen. De provincie subsidieert € 4,5 miljoen voor het behoud van het religieus erfgoed in het centrum van Oudenbosch.

De herbestemming van de kapel Saint Louis, de verlengde Vincentiusbouw en Mariabouw  tot een cultuurcluster vormt het grootste deelproject. Van Agtmaal draagt zorgt voor de restauratie en de verbouwing. Gemeente en verenigingen bundelen hun krachten om invulling te geven aan het cultuurcluster. Het pensionaat Sint Anna en de overige deelprojecten krijgen een woonbestemming. Woonkwartier realiseert in totaal 29 appartementen en 17 grondgebonden woningen (sociale huur)  en Van Agtmaal 9 appartementen en 7 woningen (koop).

Belangrijke stap vooruit 

De voorbereidingen voor een project met deze omvang en met meerdere partijen neemt veel tijd in beslag. “Sinds de ondertekening van de Intentieverklaring in 2015 overwogen we ieders wensen, beoordeelden we alle mogelijkheden, bepaalden we de condities en kaders en maakten we afspraken. Dit alles staat beschreven in de samenwerkingsovereenkomst, die we op maandag 16 juli jl. vol vertrouwen met elkaar ondertekenden. Wij zijn ervan overtuigd dat het cultuurcluster alsook het nieuwe woningaanbod de leefbaarheid van Oudenbosch ten goede zal komen”, aldus Ruud van den Boom, directeur bestuurder Woonkwartier.