Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Hoe zorgen we samen voor een fijne woon- en leefomgeving? Deze vraag stond centraal tijdens de koffiegesprekken die de politie, gemeente Halderberge en Woonkwartier samen organiseerden in de wijk Spui in Oudenbosch. Zes weken lang stond elke dinsdag de deur van de woning aan de Spuilaan 22 open. Hiermee wilden we een plek creëren, waar bewoners op een laagdrempelige manier terecht konden om vragen te stellen of ideeën te delen. We kijken er erg tevreden op terug. Binnenkort evalueren we samen en denken we na over een eventueel vervolg op dit concept.

Naast de wijkregisseur van Woonkwartier, waren ook de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en de wijkagent aanwezig. In totaal spraken we circa 70 bewoners. Onder het genot van een kop koffie deelden we ervaringen, stelden we vragen en dachten we met elkaar over mogelijke oplossingen. Positief is ook dat onze onderlinge banden versterkt zijn.

Een beter beeld van wat er speelt in de wijk
Dankzij de gesprekken hebben we een beter beeld van wat er speelt in de wijk. Mensen waren nieuwsgierig hoe bepaalde procedures in elkaar zitten. Bewoners hebben aan Woonkwartier laten weten dat zij soms overlast van de buren ervaren en vroegen om advies. Woonkwartier heeft uitgelegd wat de procedure hierin is en gaf tips hoe hiermee om te gaan.

BOA Rob, gemeente Halderberge: “Het Open Huis is een prachtige manier om met de inwoners van onze gemeente in contact te komen. Een aantal zaken die mensen hebben aangegeven tijdens het Open Huis hebben we gelijk op kunnen pakken. Heeft u vanaf nu zaken waar wij naar moeten kijken? Meld het in de BuitenBeterApp.”

De wijkagent geeft aan dat er buurtbewoners waren die gewoon een kijkje kwamen nemen, maar er ook veel bewoners heel bewust het spreekuur bezochten om een vraag te stellen aan de wijkagent. Op verkeersgebied zullen er een aantal controles plaats gaan vinden met betrekking tot de snelheid in de Spuilaan.

Kennis maken en creativiteit in de wijk Spui in Oudenbosch
Tijdens de koffiegesprekken spraken mensen over het aanzicht van de wijk in het algemeen en de tuinen. Buurtbewoners gaven ook aan elkaar graag beter te willen leren kennen. Daarom organiseert Woonkwartier op  5 oktober een feestelijke bijeenkomst voor de bewoners uit de wijk. Samen met de huurders en buurtbewoners maken ze, samen met kunstenares Marijke Maas, tuindecoraties en leren ze elkaar ondertussen beter kennen.