Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Woonkwartier wil graag haar woningen duurzaam verbeteren. Het levert huurders namelijk meer woongenot op, want in een goed geïsoleerd huis is het fijner wonen. En met het juiste woongedrag, dragen deze maatregelen bij aan een lagere energierekening én een gezonder milieu. Niet voor niets besloot Woonkwartier deze week om een uniek project te starten bij zes woningen aan de Ambachtsherenweg in Klundert. Voor het eerst in West-Brabant worden bestaande woningen ‘omgetoverd’ tot zogenaamde Nul op de Meter woningen (NOM). De werkzaamheden gaan in februari 2018 van start.

Nul op de Meter
Steeds vaker worden er in Nederland nieuwbouw woningen gebouwd die energieneutraal zijn. Dat houdt in dat de aanwezige zonnepanelen een gemiddeld huishouden kunnen voorzien van voldoende energie voor de technische installaties en het huishoudelijk verbruik. Een energierekening van 0 euro is daarbij het beoogde resultaat. De metamorfose van een bestaande woning met label E naar Nul op de Meter is echter uniek in West Brabant. In 2016 kregen 14 bestaande woningen van Woonkwartier in Dinteloord al een A++ renovatie. De nieuwe pilot in Klundert gaat nog een stap verder.

Een nieuwe warme jas
“Om de woningen energieneutraal te maken, komt over de bestaande gevels en het dak heen een geheel nieuwe buitenschil. Deze nieuwe gevels en de daken worden in de fabriek kant-en-klaar gemaakt en kunnen direct worden geplaatst”, legt Hans van Hees, manager Vastgoed Woonkwartier uit. “Hierdoor kan de aannemer binnen vijf dagen een woning voorzien van een nieuwe warme jas. Bijkomend voordeel is dat de totale klus binnen vier weken is geklaard. En dat is weer fijn voor de bewoners en omwonenden.”

Naast een nieuwe buitenschil krijgen de woningen energiezuinige installaties, die worden aangestuurd door een warmtepomp. Op het dak komen zowel aan de voor-als achterkant van de woningen zonnepanelen. Door de nieuwe installaties en zonnepanelen zijn de woningen straks zelfvoorzienend in elektriciteit en wordt het gebruik van gas overbodig.

De woningen voldoen straks aan de strengste eisen die aan Nul op de Meter woningen worden gesteld. Om die reden mag Woonkwartier een energieprestatievergoeding (EPV) aan de bewoners vragen. De vergoeding compenseert een gedeelte van de hoge investeringskosten. De vergoeding is gelijk aan de huidige energierekening van de bewoners. Los van de EPV betalende bewoners géén huurverhoging.

Bewoners nauw betrokken
De pilot heeft behoorlijk wat voeten in de aarde, zowel voor Woonkwartier als voor de bewoners. “We hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in de juiste begeleiding van de bewoners en het geven van goede informatie aan de bewoners. Het feit dat we binnen dit project te maken hebben met een gevarieerde samenstelling van bewoners (oud, jong en buitenlands) maakte de uitdaging nog groter. Maar ook leuker! We zijn er trots op dat alle bewoners zonder enige twijfel een ‘go’ gaven voor dit project”, benadrukt Wim Nieuwkerk, projectleider Woonkwartier.

Voorbereiden op de toekomst
De Rijksoverheid in Nederland streeft naar een CO2-arme energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dit betekent dat alle corporaties in Nederland flink aan de slag moeten met het verduurzamen van hun woningbezit. Naast de geplande label B-renovaties, bereidt Woonkwartier zich met deze pilot voor op de toekomst. Uiteraard wil Woonkwartier weten of deze nieuwe en unieke aanpak ook echt oplevert wat van te voren is berekend. Daarom worden de woningen en het woongedrag van de bewoners over een langere periode nauwkeurig gemonitord. Blijken de resultaten en ervaringen positief, dan gaat Woonkwartier ook andere huurwoningen op deze manier verduurzamen.

De Stroomversnelling
Woonkwartier is ook aangesloten bij de vereniging ‘De Stroomversnelling’. In deze vereniging werken corporaties, aanbieders en netwerkbedrijven samen om Nederland verder te verduurzamen, startend met de huursector. Net als Woonkwartier is ook het bouwconcern VolkerWessels aangesloten bij De Stroomversnelling. De regionale vestiging van VolkerWessels - aannemersbedrijf Van Agtmaal in Oudenbosch - voert de werkzaamheden aan de zes woningen in Klundert uit.

1.200 Woonkwartier woningen geschikt
Niet alle woningen komen in aanmerkingen voor een Nul op de Meter metamorfose. “Woningen die een stenen uitbouw of geen kruipruimte hebben, kunnen we vooralsnog niet op deze manier verduurzamen”, legt Wim Nieuwkerk uit.
Ook op technisch vlak moeten de woningen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Na uitgebreid onderzoek bleken de zes woningen aan de Ambachtsherenweg geschikt voor deze manier van verduurzamen. “Als deze pilot oplevert wat we hopen, dan heeft Woonkwartier nog zo’n 1.200 woningen die voldoen aan de gestelde eisen. Door nu te leren en te verbeteren van het project in Klundert, kunnen we in de toekomst een enorme verbeterslag maken als het gaat om het verduurzamen van ons woningbezit.”

 

Huidige situatie

Toekomstige situatie