Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Nieuwe editie huisblad Kwartslag verschenen

19 april 2017
Deze week ontvangen huurders ons huisblad Kwartslag. Hierin onder meer een interview met de familie Huijsmans van het Thomashuis Oudenbosch. Ook besteden we aandacht aan de jaarlijkse huuraanpassing, de regels rondom het zelf aanpassen van de woning en de nieuwe website van Klik voor Wonen.
Lees verder

Huuraanpassing 2017

18 april 2017
Net als voorgaande jaren wordt dit jaar de huur met ingang van 1 juli aangepast. U ontvangt een dezer dagen een brief waarin staat wat dit voor u betekent. Graag lichten wij de aanpassing die wij dit jaar gaan toepassen toe.
Lees verder

Actualisatie Visie op Wonen en Leven 2030

6 april 2017
De woningcorporaties werkzaam in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden hebben hun Visie op Wonen en Leven 2030 geactualiseerd. In deze visie verwoorden Woonkwartier, AlleeWonen, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht, R&B Wonen en RWS Goes hun gezamenlijke analyse van de regio West-Brabant, Tholen en de Bevelanden als woon- en leefregio én een realistische aanpak van de problemen die op deze terreinen spelen.
Lees verder

Een Helwijks feestje voor, met en door inwoners!

2 april 2017
Zaterdag 1 april was een belangrijke dag voor het dorp Helwijk én voor Woonkwartier. Op die dag werd de gerenoveerde en uitgebreide Blokhut inclusief speeltuin en het nieuwbouwcomplex officieel opgeleverd.
Lees verder

Onze resultaten van 2016 in beeld

31 maart 2017
Het fusiejaar 2016 was een jaar vol verandering waarin onze dienstverlening onverminderd door ging. Vooruitlopend op het jaarverslag hebben we onze belangrijkste resultaten van 2016 al in beeld gebracht.
Lees verder