Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

De komende jaren gaan we samen met gemeente Halderberge en aannemersbedrijf Van Agtmaal de laatste historische panden in het Centrum Oudenbosch onder handen nemen. Ieder gebouw krijgt een nieuwe en functionele bestemming. Dat komt de leefbaarheid van Oudenbosch ten goede.

De deelprojecten Religieus Erfgoed Centrum Oudenbosch (RECO)
Het totale plan omvat meerdere deelprojecten, namelijk het restaureren/slopen en herbestemmen van de gebouwen van het voormalig jongensinternaat Saint Louis en het pensionaat Sint Anna, de Mariaschool, muziekschool en Markt 68. De investering bedraagt circa € 23 miljoen. De provincie Noord-Brabant investeert € 4,5 miljoen.

De Woonkwartier projecten in een notendop
Een aantal projecten neemt Woonkwartier voor haar rekening. Hieronder een korte omschrijving per deelproject:

  • Pensionaat Sint Anna: in het monumentale deel van het pensionaat komen negentien sociale huur appartementen en het parochieel centrum. De binnentuin, die ligt tussen de kapel en het voormalig klooster, leggen we opnieuw aan (foto 1).
  • Woningbouw achter Sint Anna: achter de voormalige kloosterkapel van het pensionaat Sint Anna ligt een openbaar parkeerterrein. Op dit parkeerterrein worden door Van Agtmaal dertien huurwoningen gebouwd voor Woonkwartier (foto 2).
  • Kapel Sint Anna: de mooie kapel wordt de thuisbasis voor plaatselijke zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en maatschappelijke stichtingen. De precieze uitwerking van dit concept krijgt op een later tijdstip vorm (foto 3).
  • Mariaschool: in de beeldbepalende panden van de Mariaschool en de Reginabouw komen tien huur appartementen en vier woningen met achtertuin. Een groen en aantrekkelijk plein met ruimte voor openbaar parkeren, maken het woongenot compleet (foto 4).

 

Planning
Het omturnen van de kapel van Saint Louis tot een multicultureel centrum is de eerste stap van het totale project. Op dit moment staan er steigers opgebouwd rond de kapel. De Bonth van Hulten startte na de zomervakantie in opdracht van van Agtmaal met de renovatie van de koepel en de buitenkant van de kapel. Het streven is om alle deelprojecten in 2023 op te leveren.

Wat vooraf ging
Woonkwartier investeerde een aantal jaar terug al in een leefbaar Oudenbosch door historische panden een nieuwe bestemming te geven. Zo verbouwden we het voormalig onderwijsinstituut St. Louis om er huurwoningen te maken. Het zelfde geldt voor de herbouwde Mariabouw. We maakte het mogelijk dat een vestiging van De Herbergier zich kon vestigen in het voormalige broederhuis. Ook de voormalige aula gaven we een andere bestemming. Sinds 2016 wonen er negen jong volwassenen met een verstandelijke beperking in een zogenaamd Thomashuis. Daarnaast realiseerden we nieuwe huurappartementen aan het nieuwe Jezuïetenplein.