Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Woonkwartier streeft er naar om in 2018 in totaal 22 woningen in Zevenbergschen Hoek onderhanden te nemen. We gaan aan de slag met het groot onderhoud en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Alle woningen krijgen/hebben nieuw hang- en sluitwerk, zodat de woningen voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). De aannemer Geluk Groep BV voert de werkzaamheden per woning en binnen een kort tijdsbestek uit. Op die manier kunnen we de duur van de overlast beperken.


Werkzaamheden

Tijdens de warme opname stelt de aannemer de exacte werkzaamheden per woning vast. Bijvoorbeeld of de badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe zijn. Verder beoordeelt hij hoe een woning het beste energiezuiniger gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van het dak en de gevels. Ook isolerend HR++ beglazing en nieuwe installaties en ventilatiesystemen dragen bij aan het terugdringen van het energieverbruik.

Werk in uitvoering

Op dit moment zijn er geen projecten in uitvoering .


Afgerond

Op dit moment zijn de werkzaamheden op onderstaande adressen afgerond:

  • Hoofdstraat - in totaal 4 woningen 
  • De Vang - in totaal 15 woningen
  • De Wieken huisnummers 5,7, & 9 - in totaal 3 woningen. Werkzaamheden: vervangen zinken goten, vervangen voegwerk, plaatsen nieuwe kozijnen met HR++ glas incl. ventilatieroosters, installeren mechanische CO2 gestuurde ventilatiesysteem, isoleren begane grond en binnenzijde dak, schilderwerk buiten en vervangen hang en sluitwerk.

Meer comfort en lagere lasten

Zowel huurders als Woonkwartier vinden energiebesparing in de woning belangrijk. Door energiebesparende maatregelen gaat immers de energierekening omlaag. Bovendien is het in een goed geïsoleerd huis fijner wonen. Woonkwartier wil daarom de energieprestaties van haar woningen de komende jaren flink verbeteren.