Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Woonkwartier streeft er naar om in 2018 in totaal 83 woningen in Oud-Gastel onderhanden te nemen. We gaan aan de slag met het groot onderhoud en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Veel woningen krijgen nieuw hang- en sluitwerk, zodat de woningen voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Bouwonderneming Hoendervangers B.V. voert de werkzaamheden per woning en binnen een kort tijdsbestek uit. Op die manier kunnen we de duur van de overlast beperken. 


Werkzaamheden

Tijdens de warme opname stelt de aannemer de exacte werkzaamheden per woning vast. Bijvoorbeeld of de badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe zijn. Verder beoordeelt hij hoe een woning het beste energiezuiniger gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van het dak en de gevels. Ook isolerend HR++ beglazing en nieuwe installaties en ventilatiesystemen dragen bij aan het terugdringen van het energieverbruik.


Werk in uitvoering

De onderhoudswerkzaamheden en de manier waarop we de woningen energiezuinig maken, kunnen per woning verschillen. Op dit moment staan er geen projecten voor 2019 op de planning in Oud-Gastel.


Afgerond

Op dit moment zijn de werkzaamheden op onderstaande adressen afgerond:

  • Bernhardstraat - in totaal 14 woningen en 5 garages
  • Rolleweg - in totaal 12 woningen
  • Oranje Nassaustraat - in totaal 22 woningen
  • Margrietstraat - in totaal 17 woningen
  • Beukenlaan - in totaal 5 woningen
  • Meireweikes - in totaal 6 woninge
  • Het Gors -  in totaal 22 woningen.


Meer comfort en lagere lasten

Zowel huurders als Woonkwartier vinden energiebesparing in de woning belangrijk. Door energiebesparende maatregelen gaat immers de energierekening omlaag. Bovendien is het in een goed geïsoleerd huis fijner wonen. Woonkwartier wil daarom de energieprestaties van haar woningen de komende jaren flink verbeteren.

Werk in uitvoering Oranje Nassaustraat

Margrietstraat opgeleverd

Beukenlaan opgeleverd

Meireweikes opgeleverd