Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Onderhoud en energiebesparende maatregelen woningen Noordhoek

Woonkwartier nam in 2016/17 in totaal 16 woningen in Noordhoek onderhanden. Naast groot onderhoud zijn de woningen energiezuiniger gemaakt. Daarnaast kregen de woningen nieuw hang- en sluitwerk, zodat de woningen voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). BM Onderhoud & Renovaties en Vergouwen Vastgoedzorg voerden de werkzaamheden per woning en binnen een kort tijdsbestek uit. Op die manier konden we de duur van de overlast beperken.

Afgeronde projecten

De werkzaamheden vonden plaats op de volgende adressen:

  • Vlasaard – in totaal 2 woningen (opgeleverd in 2016)
  • Kapellenhof - in totaal 14 woningen


Meer comfort en lagere lasten

Zowel huurders als Woonkwartier vinden energiebesparing in de woning belangrijk. Door energiebesparende maatregelen gaat immers de energierekening omlaag. Bovendien is het in een goed geïsoleerd huis fijner wonen. Woonkwartier wil daarom de energieprestaties van haar woningen de komende jaren flink verbeteren. In 2017/18 staan er sowieso ruim 600 woningen op de planning, verspreid over de gemeente Moerdijk, Halderberge en Steenbergen. Ook de jaren daarna blijven we investeren in het energiezuiniger maken van onze woningen.


Op de planning

Voor het komende jaar staan er geen andere woningen in Noordhoek op de planning voor onderhoud en energetische maatregelen.