Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Woonkwartier streeft er naar om in 2018/2019 in totaal 190  woningen en 20 garages in Fijnaart onderhanden te nemen. We gaan aan de slag met het groot onderhoud en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Veel woningen krijgen nieuw hang- en sluitwerk, zodat de woningen voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Aannemer de Kokbouwgroep voert de werkzaamheden per woning en binnen een kort tijdsbestek uit. Op die manier kunnen we de duur van de overlast beperken.


Werkzaamheden

Tijdens de warme opname stelt de aannemer de exacte werkzaamheden per woning vast. Bijvoorbeeld of de badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe zijn. Verder beoordeelt hij hoe een woning het beste energiezuiniger gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van het dak, de gevels, vloeren en/of kruipruimten. Ook isolerend HR++ beglazing en nieuwe installaties en ventilatiesystemen dragen bij aan het terugdringen van het energieverbruik.

 

Werk in uitvoering

Op dit moment is De Kok Bouwgroep op onderstaande adressen bezig met het treffen van voorbereidingen of met de uitvoering van werkzaamheden:

 • Merelstraat - in totaal 15 woningen 
 • Rubensstraat - in totaal 8 woningen
 • Willem Alexanderstraat en Sprookjeshof - in totaal 9 woningen
 • Reigerstraat - in totaal 5 woningen. Een deel
 • Pieter de Hooghstraat – in totaal 26 woningen
 • Rembrandtstraat - in totaal 5 woningen


Wet Natuurbescherming

 De bewoonster van  Reigerstraat 21 ontdekte   - ondanks de opgehangen zwaluwkasten aan haar gevel - een nestje met zwaluwen onder haar dakrand.  Om die reden besloten we  om een deel van de werkzaamheden uit te stellen. Het gaat om het vervangen van het voegwerk van huisnummer 21. Dat pakken we later dit jaar op . Ook de  renovatie van het dak stellen we uit naar dit najaar. Op die manier kunnen de zwaluwen  op hun gemak uitvliegen en volgen we de regels van de wet  Natuurbescherming.    

Afgerond

Op dit moment zijn de werkzaamheden op onderstaande adressen afgerond:

 • Frans Halstraat - in totaal 11 woningen
 • Leeuwerikstraat - in totaal 11 woningen
 • De Merelstraat - in totaal 22 woningen
 • Rembrandtstraat - in totaal 11 woningen
 • Jan Steenstraat - in totaal 12 woningen
 • Eksterstraat - in totaal 10 woningen
 • Reigersstraat - in totaal 4 woningen
 • Renoveren garageblokken aan de Vermeerstraat (16) en Jan Steenstraat (5)
 • Rode Kruisstraat - in totaal 7 woningen
 • E. Griegstraat - in totaal 15 woningen
 • Kerkring - in totaal 4 woningen


Meer comfort en lagere lasten

Zowel huurders als Woonkwartier vinden energiebesparing in de woning belangrijk. Door energiebesparende maatregelen gaat immers de energierekening omlaag. Bovendien is het in een goed geïsoleerd huis fijner wonen. Woonkwartier wil daarom de energieprestaties van haar woningen de komende jaren flink verbeteren. 

Jan Steenstraat - eerste blok opgeleverd

Jan Steenstraat - 5 blokken in de steigers