Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

 

In Noordhoek staat een Multi Functionele Accommodatie (MFA). In de volksmond een dorpshuis. Dit dorpshuis is toe aan een grote opknapbeurt. Woonkwartier gaat het gebouw bouwtechnisch aanpakken. Het wordt energiezuiniger en tegelijk gebruiksvriendelijker en meer van deze tijd.

 Samen met de gemeente Moerdijk voert Woonkwartier een haalbaarheidsonderzoek uit. Verschillende varianten worden onderzocht, daarna zal een verdere uitwerking van een variant volgen. Op dit moment bekijken we een variant met behoud van de gymzaal en een gebouw met multifunctioneel gebruik. In overleg met de gemeente kunnen de huidige gebruikers, gebruik blijven maken van dit pand. Er is een beheersstichting opgericht die zorg gaat dragen voor het beheer van het pand. Dit zijn mensen uit Noordhoek die zich met veel enthousiasme willen inzetten voor het voortbestaan van het buurthuis.

Om het gebouw te laten aansluiten bij de wensen van de inwoners van Noordhoek vraagt Woonkwartier steeds om input via dorpstafels en aparte sessies met de gebruikers van het pand. Dit is een fijne samenwerking. Op deze pagina geven we steeds een terugkoppeling van de genomen stappen.  

Update 2 maart 2021

  • De beheersstichting is op 26-11-2020 bij de notaris MarkVliet opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

  • Kinderopvang De Dwergjes zit momenteel met een tijdelijk huurcontract in het dorpshuis.

 

  • De kinderdagopvang, de peuterspeelzaal en de BSO willen we behouden.

 

  • Samen met gemeente Moerdijk – KDV De Dwergjes – Kibeo – Borgesius en basisschool St.Jozef zijn we een herhuisvestingsplan aan het uitwerken.

 

  • Als  het plan geheel doorgang kan krijgen is het de bedoeling om in de zomervakantie 2021 te verbouwen voor herhuisvesting van kinderdagopvang, peuterspeelzaal en de BSO. De uiteindelijke verbouwplannen van de MFA worden opvolgend op deze herhuisvesting ingepland.

 

  • De eerste variant  is met de beheerstichting verder uitgewerkt. Een paar stevige wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit met name ten aanzien van de entree van het gehele gebouw.

 

  • Woonkwartier heeft met een architect het ontwerp voor deze eerste variant verder uitgewerkt.

 

  • Op dit moment worden er verschillende kostenramingen gemaakt. Denk hierbij aan bouwkundig kosten maar ook welke isolatie en installaties leveren het gewenste doel op voor dit gebouw. Dit alles moet passen in het programma van eisen wat er al ligt.