Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Elke kern en het buitengebied van de gemeente Moerdijk heeft een eigen gebiedsplan. Hierin staat de visie van de inwoners beschreven.  Hoe willen zij dat hun kern eruit ziet over tien jaar? Wat zijn de wensen en verbeterpunten?

De gebiedsplannen vormen het uitgangspunt voor de stads- of dorpstafels
Deze bestaan uit inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente, politie, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstanties. Ook Woonkwartier is hierbij aanwezig. Een aantal keer per jaar komen zij samen om te praten over de ontwikkelingen in hun stad of dorp. En met elkaar te werken aan verbeteringen.    I  nwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand.

Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften.

Dorps- en stadstafels
De dorps- en stadstafels zijn een onderdeel van het gebiedsplan. Deze dorps- en stadstafels bestaan uit werkgroepen. Elke werkgroep werkt aan de punten van een van de onderwerpen van het gebiedsplan. Ongeveer vijf keer per jaar komt een dorps- of stadstafel een avond samen om de voortgang te bespreken en onderling af te stemmen.

Link naar gebiedsplan Zevenbergschen Hoek, denkt u ook mee?
Iedere inwoner is welkom. Om mee te denken of om te helpen bij een bepaald project.  Wilt u de stem van huurders laten horen? Sluit dan vrijblijvend een keer aan. Meer informatie kunt u   hier   vinden, bijvoorbeeld voor de eerstkomende bijeenkomst in uw buurt.