Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Buurtbemiddeling Steenbergen is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Steenbergen die in een conflictsituatie met een buurtgenoot zitten of dreigen te komen.

Buurtbemiddeling helpt hen om weer met elkaar in gesprek te komen. Twee getrainde vrijwilligers, die zich neutraal opstellen, begeleiden de betrokken partijen om samen tot oplossingen te komen. Doordat men zelf oplossingen aandraagt, is de kans groot dat het conflict opgelost wordt.  Buurtbemiddeling is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De betrokken partijen dienen mee te denken aan een mogelijke oplossing en hieraan mee te werken.  

Buurtbemiddeling Steenbergen is een initiatief van gemeente Steenbergen en is ondergebracht bij WijZijn Steenbergen.

Hoe vraag ik buurtbemiddeling aan?
Wilt u de hulp van een buurtbemiddelaar inroepen en woont u in de gemeente Steenbergen? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling via telefoonnummer 06-58990383 of via buurtbemiddelingsteenbergen@wijzijntraversegroep.nl.