Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Buurtbemiddeling helpt inwoners in het zoeken naar oplossingen bij (dreigende) conflictsituaties met buurtgenoten.

Buurtbemiddeling Halderberge is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Halderberge die in een conflictsituatie met een buurtgenoot zitten of dreigen te komen. Buurtbemiddeling helpt hen om weer met elkaar in gesprek te komen. Een getrainde vrijwilliger, die zich neutraal opstelt, begeleidt de betrokken partijen om samen tot oplossingen te komen. Doordat men zelf oplossingen aandraagt, is de kans groot dat het conflict opgelost wordt.  Buurtbemiddeling is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De betrokken partijen dienen mee te denken aan een mogelijke oplossing en hieraan mee te werken.  

Hoe vraag ik buurtbemiddeling aan?

Neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling Halderberge via 06 44 68 82 19 of buurtbemiddeling@halderberge.nl. Buurtbemiddeling is een initiatief van gemeente Halderberge, Woonkwartier en politieteam Mark en Dintel.