Onze klanten

 • Wij zijn er voor onze huurders en voor woningzoekenden die vanwege een bescheiden inkomen of een andere reden niet zelf aan een woning kunnen komen.

Waar staan we voor:

Doelgroepen:

 • Het grootste deel van onze woningen houden wij betaalbaar voor huurders met een inkomen tot de huurtoeslaggrens.
 • Huurders met een inkomen tot de huurtoeslaggrens en de EU-grens, die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, kunnen terecht bij Woonkwartier.
 • We bedienen ook de middeninkomens, binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben. We vinden het namelijk belangrijk dat mensen uit verschillende inkomensgroepen met elkaar in de (dorps)kernen kunnen samenleven. Bovendien heeft een deel van de middeninkomens geen alternatieve huisvestingsmogelijkheden.
 • We spelen een rol bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en mensen met een zorgbehoefte. Deze huisvesting, waarbij extra ondersteuning nodig is bij het zelfstandig wonen of inburgeren, is een gedeelde verantwoordelijkheid van Woonkwartier, de gemeente en andere betrokken partijen.

Betaalbaarheid

 • We willen, nu en in de toekomst, betaalbare huurwoningen bieden aan onze klanten. Bij betaalbaarheid kijken we niet alleen naar het huurbedrag, maar naar de totale woonlasten.
 • Zorgen dat wonen betaalbaar blijft, is een gedeelde verantwoordelijkheid van Woonkwartier, de overheid en de klant.

Beschikbaarheid

 • Wij vinden dat al onze doelgroepen voldoende slaagkans moeten hebben op een geschikte woning.
 • Wij zorgen dat onze woningen op een rechtvaardige, effectieve en transparante manier worden verdeeld. Ons woningaanbod en de wijze waarop we onze woningen verdelen, sluiten aan bij de behoeften en mogelijkheden van woningzoekenden.

Klanttevredenheid

 • We willen dat onze klanten tevreden zijn en werken continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Wij zijn goed bereikbaar voor onze klanten en laten de klant de keuze hoe ze met ons in contact willen komen: digitaal, telefonisch of persoonlijk.
 • We nemen onze klanten serieus en gaan in eerste instantie uit van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. We staan klaar voor mensen die hierbij een steuntje in de rug nodig hebben.
 • Klanten hebben bij ons recht van spreken. Wij denken niet voor de klant maar vragen hen actief naar hun mening en wensen. Dit nemen we mee in de keuzes die we maken.
 • Wij willen dat huurders een huurwoning ervaren als hun eigen woning. Wij bieden hen de ruimte om er hun eigen thuis van te maken.