Opgave 7: Mede ondersteunen van kwetsbare huurders

Veel huurders hebben meer ondersteuning (van ons) nodig dan alleen een (betaalbaar) dak boven het hoofd.

We helpen graag mee om deze mensen in hun kracht te zetten om een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Hierover maken we concrete en praktische afspraken met andere partijen zoals zorgpartijen. Indien nodig nemen we zelf hulpverleners in dienst die mensen met lichtere hulpvragen direct kunnen ondersteunen en gericht kunnen doorverwijzen.