Opgave 6: Prettig woon- en leefklimaat in onze dorpen en steden

Wij werken, binnen de mogelijkheden die wij hebben, mee aan het smeden van sterke gemeenschappen in onze dorpen en steden. Dat gaat verder dan alleen woningen.

Per dorp of stad kijken we, in samenwerking en afstemming met andere partijen, wat nodig is om te komen tot krachtige en duurzame gemeenschappen. Hoewel onze natuurlijke focus daarbij wel op de vastgoedkant ligt werken we ook graag mee aan andere projecten waarmee sociale netwerken worden versterkt.